Fordítók és hallgatók tapasztalatai a frazémák megfeleltetéséről – két kérdőív elemzése

  • László Laszlóczki

Absztrakt

A jelen tanulmány két kérdőív elemzéséről szól, amelyek feltárják a frazémák (több tagból álló, átvitt értelmű állandósult szókapcsolatok) ismeretét, használatát és fordítási nehézségeit. Az egyes kérdőívek két célcsoportnak készül- tek: az egyiket már végzett és gyakorló fordítók kapták, a másikat még végzés előtt álló fordító szakos hallgatók töltötték ki. Mindkét felmérés a forrásnyelvi szöveg és a célnyelvi szöveg frazémáit és azok megfeleltetéseit vizsgálja. A frazémák for- dítása nincs a fordítástudományi kutatások és az oktatás középpontjában, ezért a hallgatók nagy része azt emelte ki, hogy az oktatás során szívesen hallana többet a frazémák fordításáról. Számos kitöltő (fordító és hallgató egyaránt) úgy fogalmazott, hogy szerencsés volna, ha nagyobb figyelmet kapnának ezek a magas szintű kreativitást és fordítási kompetenciát igénylő, átvitt értelmű állandósult szókapcso- latok. Érdekesség, hogy számos kitöltő látott fantáziát a frazémák, továbbá a gépi fordítás és a mesterséges intelligencia esetleges jövőbeli kapcsolatában.

Megjelent
2023-06-07
Rovat
Tanulmányok