Új terápiás lehetőségek odontomák kezelésében

Esetismertetés

  • Bálint Trimmel Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék
  • Zoltán Nagy Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék
  • Szabolcs Gyulai-Gaál Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék
Kulcsszavak: odontomarecidíva, kétlépcsős műtéti eljárás, platelet-rich fibrin (PRF)

Absztrakt

Az odontomák benignus, hám- és kötőszöveti elemeket vegyesen tartalmazó odontogén daganatok. Irodalmi adatok
alapján teljes exstirpatiójuk mellett recidíva ritkán jelentkezik. Esetünkben két évvel korábban operált, complex odontoma
recidívájának
kétlépcsős műtéti ellátását mutatjuk be. A 20 éves páciens jobb oldali angulus mandibulae területére
lokalizálódó abscessusszal jelentkezett, képalkotó felvételek alapján az angulus mandibulaenak megfelelő területet
odontomának imponáló képlet és az impaktált jobb alsó bölcsességfog töltötte ki. Az állkapocstörés és nervus
alveolaris sérülésveszélye miatt kétlépcsős műtéti eljárás mellett döntöttünk intraoralis feltárásból. Az első műtét során
az odontoma eltávolítását, valamint a csontdefektus marsupialisatióját végeztük. 4 hónappal később a második műtét alkalmával
eltávolítottuk a jobb alsó bölcsességfogat, valamint a csontdefektust fedő hámborítást. A műtét során a nervus
alveolaris inferior nem sérült, a keletkezett csontdefektust platelet-rich fibrinnel töltöttük fel, a műtéti területet per primam
zártuk. A gyógyulás komplikációmentesen zajlott, három hónap alatt a korábbi műtéti területen az egészséges anatómiai
viszonyok rekonstrukcióját értük el.

Megjelent
2021-03-15
Hogyan kell idézni
TrimmelB., NagyZ., & Gyulai-GaálS. (2021). Új terápiás lehetőségek odontomák kezelésében: Esetismertetés. Fogorvosi Szemle, 114(1), 26-30. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.1.26-30
Rovat
Esetismertetés (case report)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei