Részleges kivehető fémlemezes pótlások tervezése a gyakorlatban I.

  • Márta Radnai Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
  • Gyula Marada Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi Szak, Fogpótlástani Tanszék
  • Veronika T. Szabó Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék
  • Tamás Tarjányi Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Biológiai és Kísérletes Fogászati Tanszék
  • Zoltán Baráth Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
Kulcsszavak: fogorvos, fogtechnikus, részleges kivehető fogsor, tervezés

Absztrakt

Részleges kivehető fémlemezes műfogsorok a mindennapi betegellátásban gyakran készülnek még napjainkban is.
Ezek tervezését a fogorvosnak a biológiai, statikai, anyagtani, esztétikai szempontok szerint és a betegek igényeit, elvárásait
figyelembe véve kell megvalósítania. Kérdőíves felmérést végeztünk fogtechnikusok körében annak kiderítésére,
mennyire valósul meg ez a gyakorlatban. A 64 fogtechnikus válasza szerint a fogorvosoknak alig több mint fele (52%)
küld pontos tervet az öntött kapocs elhorgonyzású részleges kivehető fémlemezes műfogsorok készítéséhez a laborba,
kapcsok fajtájára nézve 47%-ban érkeznek információk, a nagy összekötők formájára nézve 28%-ban kap útmutatást a
labor. Az utasítások 6%-ban rajzosan, 48%-ban írásban, vagy írásban és rajzzal (31%) érkeznek. Az esztétikai probléma
esetében felmerülő felelősség a technikust és a fogorvost is terheli a vélemények szerint, akárki végzi a tervezést.
A technikusok 86%-a szükségesnek tartotta, hogy a részleges kivehető fémlemezes fogpótlások tervezésében a fogorvos
is részt vegyen. Szakirodalmi megállapítások hasonló adatokat mutattak, ennek ellenére helytelen az a gyakorlat,
hogy a fogorvosok meglehetősen sokszor a fogtechnikai laborra bízzák a fogsorok megtervezését.

Megjelent
2021-03-15
Hogyan kell idézni
RadnaiM., MaradaG., T. SzabóV., TarjányiT., & BaráthZ. (2021). Részleges kivehető fémlemezes pótlások tervezése a gyakorlatban I. Fogorvosi Szemle, 114(1), 15-19. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.1.15-19
Rovat
Eredeti cikk (original article)