Gondolatok az egybeöntött vagy szóló koronák alkalmazása közötti választásról

Irodalmi áttekintés

  • Márta Radnai Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
  • István Gorzó Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Tanszék
Kulcsszavak: Egybeöntött koronák, interdentális tér, foghúsmaszk, sínezés

Absztrakt

A fogpótlások készítése során többször kell eldönteni, hogy egymás melletti fogakra szóló koronák készüljenek, vagy
a fogakat foglaljuk merev egységbe a koronákkal. Bizonyos szituációkban szükséges a fogak sínezése, azonban ez problémássá teheti az interdentális tér megfelelő tisztítását. Egybeöntött koronák csak alapos megfontolás után készíthetők, betartva a parodontálhigiéniai szempontokat. Ellenkező esetben a betegek nem képesek az interdentális tér tisztítására, aminek gingivitis, későbbiekben parodontitisz lehet a következménye. A fogak csiszolásakor, a lenyomatvételkor,
a mintakészítéskor és a koronák mintázása során is figyelembe kell venni az egyéni fogmorfológiát és ezzel biztosítani az interdentális tér anatomikus kialakítását akár szóló korona, akár egybeöntött koronák készülnek. A szerzők összefoglalják a sínezéskor fontos szempontokat.

Megjelent
2019-03-14
Hogyan kell idézni
RadnaiM., & GorzóI. (2019). Gondolatok az egybeöntött vagy szóló koronák alkalmazása közötti választásról: Irodalmi áttekintés. Fogorvosi Szemle, 112(1.), 24-28. https://doi.org/10.33891/FSZ.112.1.24-28
Rovat
Összefoglaló cikk (review)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei