Indukálható bone morphogenetic protein 7 (BMP-7) termelő fogbél eredetű őssejtvonal létrehozása és vizsgálata

  • Ferenc Tóth Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
  • József Tőzsér Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
  • Csaba Hegedűs Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
Kulcsszavak: DPSC, BMP-7, lentivirális géntranszfer, Tet-ON, osteoblast

Absztrakt

A fogak pulpájából kinyerhető fogbél eredetű őssejtek olyan multipotens sejtek, amelyek többféle kötőszöveti sejttípussá
képesek differenciálódni. Egyszerű izolálásuk és sejttenyészetekben történő fenntarthatóságuk többek között kívánatossá
teszi szövetregenerációs folyamatokban donorként történő felhasználásukat is. A BMP-7 fehérje a TGF-β szupercsalád
tagja, növekedési faktor, amely fontos szerepet játszik az osteoblast irányú differenciálódás indukciójában,
OP-1 néven rutinszerűen alkalmazzák gerincműtéteknél és hosszú csöves csontok törésének rögzítése során. Jelen
munkánkban lentivirális géntranszferrel egy tetracyclinnel indukálható (Tet-ON) BMP-7 termelésre képes fogbél eredetű
őssejtvonalat hoztunk létre, amelyben az expresszió mértéke a hozzáadott indukáló ágens (doxycyclin) mennyiségével
szabályozható, annak megvonásával pedig megszüntethető. Reményeink szerint ez az indukálható BMP-7 expresszió
elősegítheti, illetve felgyorsíthatja a környező sejtek csont irányú differenciálódását in vitro és in vivo egyaránt.

Megjelent
2018-06-17
Hogyan kell idézni
TóthF., TőzsérJ., & HegedűsC. (2018). Indukálható bone morphogenetic protein 7 (BMP-7) termelő fogbél eredetű őssejtvonal létrehozása és vizsgálata. Fogorvosi Szemle, 111(2.), 38-43. https://doi.org/10.33891/FSZ.111.2.38-43
Rovat
Eredeti cikk (original article)