Az Asplenium trichomanes alakkör (Aspleniaceae) hazai taxonómiai sokféleségéről, és a subsp. hastatum magyarországi elterjedéséről

  • Csiky János Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
  • Wirth Tamás Pécsi Tudományegyetem, Botanikus Kert, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
  • Tamás Júlia Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.
Kulcsszavak: alfajok, határozókulcs, levélszárny, morfológia, települési flóra

Absztrakt

A magyarországi határozókulcsok napjainkig csupán két aranyos fodorka (Asplenium trichomanes agg.) taxon elkülönítését tették lehetővé (subsp. trichomanes és subsp. quadrivalens). Herbáriumi, irodalmi és saját terepi kutatásaink eredményeként Magyarországon három tetraploid Asplenium trichomanes agg. taxon biztos előfordulását igazoltuk. Ezek közül a subsp. quadrivalens országszerte elterjedt, közönségesnek mondható. Annak ellenére, hogy a subsp. hastatum és a nothosubsp. lovisianum (a subsp. quadrivalens és a subsp. hastatum steril hibridje) egy-egy publikált hazai adata a nemzetközi irodalomban Stefan Jessennek köszönhetően 1995 óta ismert volt, ez az információ a magyarországi botanikai köztudatba nem épült be. Újrafelfedezésükre 2022-ben, a 2006 óta folyó pécsi városi flóratérképezésnek, illetve a 2022-ben végzett herbáriumi revízióknak köszönhetően került sor. Vizsgálataink alapján e taxonok elkülönítése a füles vállú levélszárnyak aránya alapján is elvégezhető: a subsp. quadrivalens-nek csak <20%-a, a subsp. hastatum-nak már >50%-a fülecskés és szimmetrikus, míg a hibridjük átmeneti jellegű, inkább a subsp. quadrivalens-hez hasonló. A subsp. hastatum jelenleg ismert adatai alapján Magyarországon kifejezetten ritka, domb- és hegyvidéki előfordulású (Aggteleki Karszt, Bükk, Budai-hegység, Bakony, Soproni-hegység, Mecsek), mészkedvelő faj. Hazai elterjedési adatai szerint a subsp. hastatum az IUCN vörös lista kategóriák közül a veszélyeztetett (EN) besorolást is megérdemelné, egyelőre azonban adathiányos (DD) taxonként való kezelését javasoljuk. A tetraploid subsp. pachyrachis nemzetközi irodalomban jelzett magyarországi előfordulása az elérhető herbáriumi példányok alapján kétes.

Megjelent
2023-06-12
Rovat
Cikkek