Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött kézirat eredeti közlemény, korábban nem volt publikálva, illetve nincsen közlésre benyújtva másik folyóirathoz (bővebb magyarázatot írhat a kézirat benyújtásakor a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott fájl Microsoft Word vagy RTF dokumentum fájlformátum.
  • Ahol elérhető, feltüntette az irodalomjegyzékben a cikkek DOI azonosítóját, illetve az internetes források URL hivatkozását.
  • A szöveg másfeles sorközű, 12 pontos betűméretű; minden illusztráció, ábra és táblázat a szöveg végén található.
  • A kézirat megfelel a szerzői útmutatóban szereplő tartalmi és formai követelményeknek.
  • Elolvastam és tudomásul vettem a Botanikai Közlemények publikációs etikája dokumentumban a szerzőkre vonatkozó előírásokat.

Szerzői útmutatók

A Botanikai Közlemények magyar vagy angol nyelven közöl a növénytudományok különböző szakterületeit (pl. flórakutatás, rendszertan, cönológia, növényföldrajz, ökológia, paleobotanika, természetvédelem, növényélettan, anatómia, szervezettan, genetika, alkalmazott kertészeti növénytan, botanikatörténet) képviselő színvonalas, eredeti kutatási eredményeket bemutató tanulmányokat, rövid közleményeket, vélemény cikkeket, valamint egy-egy tudományterületet áttekintő szemléket. A nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák és táblázatok címét és feliratait angol nyelven is megadja. A kéziratok kizárólag elektronikus úton (doc vagy docx állományként) nyújthatók be a folyóirat webhelyén (https://ojs.mtak.hu/index.php/BotKozlem) VAGY közvetlenül a szerkesztő (kalaposti@gmail.com) részére elküldve. A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztő indoklással a szerzőknek azonnal visszaküldi. A tárgyévi 1. füzetbe január 1-ig, a 2. füzetbe augusztus 1-ig tudjuk fogadni a kéziratokat. A később érkezők a következő füzetben kerülnek közlésre elfogadás esetén.

A részletes szerzői útmutató innen tölthető le.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag ennél a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.