Információk

A Botanikai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának folyóirata. 

A Botanikai Közlemények több mint 100 éves múltra visszatekintő tudományos lap. Az 1901-ben alapított, 1902-ben Növénytani Közlemények néven először megjelenő folyóirat a Királyi Magyar Természettudományi Társulat (KMTT) 1891-ben megalakult Növénytani Szakosztályának előadásait, híreit közölte. A lap nevét 1909-ben változtatták Botanikai Közleményekre. A KMTT megszűnése után 1952-től a Magyar Biológiai Egyesület majd Társaság Botanikai Szakosztályának lapjaként jelenik meg. Jelenleg évente egy kötet két füzete kerül kiadásra.

A Botanikai Közlemények zömében magyar nyelven közli a növénytudományok különböző szakterületeit (pl. flórakutatás, rendszertan, cönológia, növényföldrajz, ökológia, paleobotanika, természetvédelem, növényélettan, anatómia, szervezettan, genetika, alkalmazott kertészeti növénytan, botanikatörténet) képviselő színvonalas, eredeti közleményeket, egy-egy tudományterületet áttekintő szemléket, konferencia beszámolókat, és tájékoztat a Botanikai Szakosztály előadóüléseinek programjairól, az előadások rövid tartalmáról. A nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű közlemények címét, kulcsszavait, összefoglalóját, valamint az ábrák és táblázatok címét és feliratait angol nyelven is tartalmazza. A cikkeket két lektor bírálja el. A Botanikai Közlemények szerkesztősége szívesen lát a fentieknek megfelelő kéziratokat.

Magyar Tudományos Akadémia az 1950-es évektől kezdve anyagilag támogatja a szakfolyóirat kiadását.

Web: https://ojs.mtak.hu/index.php/BotKozlem 

ISSN 0006-8144 (Nyomtatott), 2415-9662 (Online)

Felelős Kiadó:
© Magyar Biológiai Társaság
1088 Budapest, Baross u. 13.
Telefon: 06-1-225-3273
Email: mbt@mbt-biologia.hu
honlap: www.mbt-biologia.hu
Kiadásért felelős: Dr. Korsós Zoltán, a Magyar Biológiai Társaság elnöke

Szerkesztésért felelős: Kalapos Tibor szerkesztő
Szerkesztőség: ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék,
1117 Budapest, Pázmány P. stny 1/C
Tel: (36-1) 372-2500 / 1715 mellék, Fax: (36-1) 381-2188

A folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelenik meg.


A 2015. évi 102. kötettől kezdve a Botanikai Közleményeket az MTMT indexálja, az egyes közlemények az MTA REAL repozitóriumában, a teljes füzet az MTA REAL-J repozitóriumában archiválásra kerülnek.

A 2015. évi 102. kötettől kezdve a Botanikai Közleményekben megjelenő cikkek  DOI azonosítóval rendelkeznek (DOI: 10.17716/BotKozlem)

Indexelés: MTMTMatarkaOSZK EPAArcanum ADT,  Web of Science (1976-1984)Biodiversity Heritage Library, EBSCO Academic Search PremierSCOPUS (2016-tól:), OpenAlex.