Szerzői útmutató

A Botanikai Közlemények magyar vagy angol nyelven közöl a növénytudományok különböző szakterületeit (pl. flórakutatás, rendszertan, cönológia, növényföldrajz, ökológia, paleobotanika, természetvédelem, növényélettan, anatómia, szervezettan, genetika, alkalmazott kertészeti növénytan, botanikatörténet) képviselő színvonalas, eredeti kutatási eredményeket bemutató tanulmányokat, rövid közleményeket, vélemény cikkeket, valamint egy-egy tudományterületet áttekintő szemléket. A nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák és táblázatok címét és feliratait angol nyelven is megadja. A kéziratok kizárólag elektronikus úton (doc vagy docx állományként) nyújthatók be a folyóirat webhelyén (https://ojs.mtak.hu/index.php/BotKozlem) VAGY közvetlenül a szerkesztő (kalaposti@gmail.com) részére elküldve. A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztő indoklással a szerzőknek azonnal visszaküldi. A tárgyévi 1. füzetbe január 1-ig, a 2. füzetbe július 1-ig tudjuk fogadni a kéziratokat. A később érkezők a következő füzetben kerülnek közlésre elfogadás esetén. A részletes szerzői útmutató innen érhető el:

Botanikai Közlemények, Szerzői útmutató