Allison Dollimore – Kohei Watanabe eds.: The Classification of Exonyms. Proceedings of the 21st UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Riga, 24–26 September 2018

[Az exonimák osztályozása. Az UNGEGN exonimákkal foglalkozó munkacsoportja 2018. szeptember 24–26. között, Rigában megtartott 21. megbeszélésének előadásai]

  • Bence Attila Oláh Károli Gáspár Református Egyetem

Absztrakt

-

Megjelent
2020-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Könyvszemle