Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Heltai János Imre szerk.: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet

  • Bence Attila Oláh Károli Gáspár Református Egyetem

Absztrakt

-

Megjelent
2021-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Könyvszemle