A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2011-ben: Bárth M. János

Székelyföldi történeti helynevek nyelvi elemzése. Névföldrajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárában

  • M. János Bárth ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem

Absztrakt

PhD theses on Onomastics defended in 2011  

 

The brief summaries and the most important data of onomastic PhD dissertations defended successfully at doctoral schools in Hungary are published regularly in Névtani Értesítő: year of completion, size, consultant, opponents, date of defence. – More detailed summaries, summaries in English and complete dissertations can be found on the home page of the Onomastic Section of the Society of Hungarian Linguistics (http://nevtan.mnyt.hu). A copy of the dissertations can be found in the libraries of the respective universities. – The dissertation presented here: Bárth, M. János: Linguistic Analysis of historical toponyms from Székely Land. A geolinguistic survey based on Attila Szabó T.’s Gazetteer of Transylvanian Historical Place Names.

Megjelent
2012-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Műhely