Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
    Az ábrákat jpg formátumban kérjük csatolni.
  • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
  • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek). Minden illusztráció, ábra és táblázat a szöveg végére kerüljön, de a szövegen belül jelölje a helyét.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK

Kérjük cikkíróinkat, hogy a kéziratot az alábbi irányelvek szerint készítsék el:

A nemzetközi szabványnak megfelelően a dolgozat terjedelmére vonatkozóan az irányadó a következő: közlemény 8–12 oldal, esetismertetés 3–8 oldal, irodalmi hivatkozás szükség szerint, de lehetőleg 15–20 tételnél nem több.

A kézirat benyújtásának feltétele, hogy

  1. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revizio 2008) előírásait,
  2. a humán vizsgálatok, beleértve a retrospektív adatgyűjtést is, az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek, ezek engedélyszámát a kéziratban fel kell tüntetni. A beavatkozással járó vizsgálatokhoz a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság engedélye is szükséges.
  3. a laboratóriumi állatkísérletek szintén engedélykötelesek, számát fel kell tüntetni.

A kézirat első oldalán a következők szerepeljenek:

A közlemény származási helye (kórház, osztály; egyetem, klinika); címe; a szerző/k teljes neve; „Összefoglalás”, maximum 20 gépelt sor a dolgozat lényegi részét tartalmazva; angol nyelvű címfordítás és absztrakt; kulcsszavak 3-10 szó, lehetőleg a PUBMED–MEDLINE tárgyszójegyzéke alapján (Medical Subjects Headings, amelynek forrása itt található: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/

Rövidítések és hivatkozások az összefoglalásban ne legyenek. Lábjegyzetben a cikk megjelenésével kapcsolatos körülményre lehet utalni (milyen vizsgálatsorozatban, támogatással, kinek a tiszteletére készült).

A levelező szerző nevét, ORCID kódját, címét, egyéb elérhetőségét a cikk végén kérjük megadni. Az ORCID kód ellenőrzése itt lehetséges, a keresőmezőbe beírva a nevet: https://orcid.org/ Ha nincs még ORCID kód, akkor ugyanitt pár rövid lépésben regisztrálni kell. Ez a szerzők nemzetközi azonosítását teszi lehetővé.

A cikk nyelve: Elsődlegesen magyar, de folyóiratunk angol nyelvű közleményeket is fogad, a nemzetközi láthatóság miatt erre bátorítjuk is a szerzőinket.

A magyar nyelvű közleményekhez kérjük elküldeni az angol nyelvű címet és absztraktot is.

A cikk szerkezete, ha nincs különleges indok az eltérésre, a következő legyen:

Bevezetés: a témához szorosan kapcsolódó, a közlés indokoltságát bizonyító előzmények felsorolása és a közlemény céljának ismertetése.

Anyag és módszer: a vizsgált anyag, betegek, betegcsoportok és a vizsgálómódszer leírása.

Eredmények: A vizsgálatból nyert adatok tényszerű közlése, vizsgálati eredmények a dokumentumokkal (táblázatok, ábrák, képek).

Megbeszélés: a vizsgálati eredményekből levont következtetések, azok összevetése korábbi eredményekkel, más módszerekkel, ajánlás, állásfoglalás.

Irodalom: csak olyan név szerepelhet a jegyzékben, akire a szövegben hivatkozás történik, és a szövegben szereplő szerzőket idézni kell. Kérjük, hivatkozzanak hazai szerzőkre is (elsősorban a folyóiratunkban megjelent cikkekre)!

Orvosi helyesírás: Az egyes szavak és kifejezések írásmódjáról szerzőink az Orvosi helyesírási szótárban tájékozódhatnak. (Fábián P., Magasi P. (szerk.) Bp.: Akadémiai Kiadó, 1992.) Kérjük, ne írják le a közleményben ugyanazt a szót többféleképpen. A rövidítéseket a fogalom első teljes terjedelmű leírása után zárójelben adjuk meg, és a továbbiakban a rövidített formát használjuk.

Ábrák, táblázatok: Az ábrákat a szövegbe illesztve és digitális formátumban is kérjük csatolni. Az ábráknak és táblázatoknak címet és sorszámot kell adni. Az ábrákat arab, a táblázatokat római számokkal sorszámozzuk a szövegen belüli említés sorrendjében. Az ábra- és táblázat aláírásokat kérjük a cikk végére beszúrni.

Az irodalomjegyzékben a hivatkozásokat a szerzők vezetéknevének betűrendes sorrendjében kell megadni, sorszámozva, az egyes tételeket külön bekezdésben írva. A kézirat szövegében az utalás az adott tétel számának kerek zárójelben való megadásával történjék.

Az idézés formátuma a PubMed által ajánlott legyen („Cite” mező másolása a cikk mellett).

Folyóiratcikk: Szerző/k: (vezetéknév, keresztnév kezdőbetűi, a néven belül nincsen vessző, csak a nevek között): Cím. Folyóirat (a folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni a PUBMED alapján, amennyiben nincs, a teljes nevét ki kell írni). Megjelenés éve, évfolyam-szám, lapszám kerek zárójelben: oldalszámok (első és utolsó).

Például: Michet CJ 3rd, Schleck CD, Larson DR, Maradit Kremers H, Berry DJ, Lewallen DG. Cause-Specific Mortality Trends Following Total Hip and Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2017 32(4):1292-1297.

Könyv: Szerző/k, (ha szerkesztő, kerek zárójelben, rövidítve az adott nyelven): Cím, alcím. (Kötetszám, ha van). Kiadás (ha van). Hely. Kiadó. Év. Oldalszám.

Például: Rivière C, Vendittoli PA, editors. Personalized Hip and Knee Joint Replacement. Cham (CH): Springer; 2020. 350 p.

Könyvfejezet: A fejezet szerzője: A fejezet címe. In: A könyv szerzője, ha nem azonos a fejezet szerzőjével (ha szerkesztő, kerek zárójelben, rövidítve az adott nyelven), a könyv címe, kiadás sorszáma, kiadás első helye, kiadó, év, a fejezet kezdő és befejező oldalszáma.

Például: Piriou P., Sullivan J. (2020). Reproducing the Proximal Femur Anatomy Using Neck Anchorage Stem Design. In: Rivière, C., Vendittoli, PA. (eds) Personalized Hip and Knee Joint Replacement. Springer, Cham. 45-52. p.

A kéziratok elektronikus formában, illetve elektronikus úton is benyújthatók a következő e-mail címekre:

matrokplaszt@gmail.com

mto@baleseti.hu

Tisztelt Szerzők!

Ha a leírtakat figyelembe véve küldik el kéziratukat, biztos, hogy hamarabb fog megjelenni. Együttműködésüket kérve üdvözli Önöket a Szerkesztőség 

Köszöntő

Születésnapi köszöntések, évfordulók, megemlékezések 

Eredeti cikk

Szakcikkek, összefoglaló közlemények

Esetismertetés

Esetismertetések bemutatása 

Fiatalok fóruma

A Társaságok Konferenciáin megrendezett Fiatalok Fórumán elhangzott díjnyertes előadások alapján készült cikkek bemutatása. 

Beszámoló

Úti beszámolók, beszámoló továbbképzésekről 

Könyvismertetés

Megjelent magyar és külföldi szakmai könyvek ismertetése. 

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.