Etikai és módszertani kérdések a jelnyelvi tolmácsolás kutatásához

  • Nóra Ungár
Kulcsszavak: jelnyelvi tolmácsolás, siket tanulmányok, etika, részvételi kutatás, emancipációs kutatás

Absztrakt

A jelnyelvi tolmácsolással foglalkozó kutatások tervezésénél, a kuta- tási paradigma és módszertan kiválasztásánál a társadalomtudományi kutatásokhoz hasonló etikai szempontokat kell a kutatónak figyelembe vennie. A jelnyelvi tolmá- csolás kutatásában az etikai paradigmák fontosságát elsősorban az indokolja, hogy a kutatásban érintettek vagy résztevők, a jelnyelvhasználó siket személyek egy, az esélyegyenlőség szempontjából társadalmilag hátrányos helyzetű, sérülékeny cso- port tagjai. A jelen szakirodalmi áttekintés célja, hogy bemutassa a kisebbségi, tár- sadalmi hatalommal nem rendelkező közösségekben való kutatás során alkalmazott részvételi kutatási paradigmát és módszereket, melyeket a társadalomtudományok-ból átvettek a siket tanulmányok témakörében vizsgálódó kutatók, és alkalmazásuk elvárható a jelnyelvi tolmácsolás kutatásában is.

Megjelent
2022-04-23
Rovat
Tolmácsolás