A jelnyelvi tolmácsolás kutatásának helye a fordítástudományban

  • Nóra Ungár

Absztrakt

A jelnyelvi tolmácsolás és a jelnyelvi tolmácsok ezidáig ritkán ke- rültek a magyar fordítástudomány és a kutatók látóterébe. A szakirodalmi áttekin- tés célja, hogy nagy vonalakban felvázolja a jelnyelvi tolmácsolás sajátosságait és áttekintést adjon a jelnyelvi tolmácsolás kutatásának nemzetközi előzményeiről. Az áttekintés bemutatja a jelnyelvi tolmácsolás kutatásának kapcsolatát általában a tolmácsolás kutatás tudományterületével a fordítástudományon belül, kiemelve a jelnyelvi tolmácsolás kutatásában meghatározó művek közül párat, amelyek szemléltetik a tudományos érdeklődést meghatározó kérdéseket, paradigmákat, a kutatások hátteréül szolgáló tudományterületeket és kutatásmódszertani megköze- lítéseket. A cikk bemutatja a magyarországi jelnyelvi tolmácsolás kutatásának helyzetét, és felvázolja a jelnyelvi tolmácsok oktatásának fejlesztését támogató le- hetséges kutatási irányokat.

Megjelent
2020-12-11