Egészségtudományi tolmácsolás.

Tolmácsolás és betegbiztonság Ausztrália és Új-Zéland egészségügyi rendszerében

  • Ágnes Horváth
  • Anna Júlia Székács
  • Ágnes Csorvási

Absztrakt

Az egészségtudományi tolmácsolás a tolmácsoláson belül külön szakág, mely speciális szakértelmet és kvalitásokat kíván. Az egészségügyi ellátó személyzet, valamint a beteg között rendszerint bizalmas információk hangzanak el. A kommunikáció során a tolmácsolásban elkövetett hiba komoly következmé- nyekkel járhat: a beteg nem teljes körű tájékoztatást követően egyezik bele vizsgá- latokba vagy beavatkozásokba, esetleg téves diagnózis születik. Ezek a tévedések egészségromláshoz vezetnek, valamint növelik az egészségügyi anyagi terheket. Ezen megfontolások alapján mindenképpen javasolt egy nyelvi segítségnyújtási program kidolgozása legalább intézményi szinten, valamint megfelelő végzettség- gel rendelkező tolmácsok alkalmazása. A tanulmány áttekinti az egészségtudomá- nyi tolmácsolás legfontosabb aspektusait különböző angolszász kultúrákban kidol- gozott útmutatók alapján. Ezt követően a szerzők bemutatják, Ausztrália és Új- Zéland hogyan vonja be a tolmácsokat az egészségügyi ellátásba annak érdekében, hogy a helyi nyelvet nem beszélő betegek számára egyenlő esélyeket biztosítson az egészségügyi információkhoz való hozzáféréshez, és hogy csökkentse a nyelvi aka- dályokból származó nemkívánatos események előfordulását, ezáltal egy biztonsá- gosabb egészségügyi környezetet teremtsen a betegek számára.

Megjelent
2021-12-14