Egészségtudományi szakfordítóképzés a Semmelweis Egyetemen

  • Ágnes Horváth

Absztrakt

Ki fordítson egészségtudományi szövegeket, egészségügyi szakem- berek vagy bölcsész hátterű fordítók? Vajon a szakfordítói tanulmányokba kezdett egészségügyi dolgozókból nyelvészeket kell nevelni? Hogyan lehet két év alatt szakfordítókat képezni olyan hallgatókból, akik eddigi tanulmányaikat valamilyen egzakt tudományterületen végezték? A tanulmány azt mutatja be, hogy a Semmel- weis Egyetem kétéves posztgraduális programja hogyan képez szakfordítókat több- nyire egészségügyi szakemberekből. A tanulmány áttekinti a szakfordítóvá válás szempontjából legjelentősebb tantárgyakat, különös hangsúlyt fektetve a szakfor- dítás kurzusokra. Érvel a fordításelmélet oktatásának létjogosultsága mellett egy alapvetően gyakorlatorientált képzésben, kiemeli a reflexió szerepét a tanítási és tanulási folyamatban. A szerző bemutatja, hogy a korábbi tapasztalatok alapján hogyan veszi figyelembe a tananyag összeállításakor a hallgatók igényeit és befo- gadóképességét, valamint hogy hogyan igyekszik maximalizálni a képzés haté- konyságát, melynek végcélja olyan egészségtudományi nyelvi közvetítők képzése, akik önállóan is képesek lesznek tudatos fordítói döntéseket hozni, miközben fi- gyelembe vesznek minden olyan tényezőt, amely a pontos nyelvi közvetítéshez szükséges.

Megjelent
2021-05-19

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei