A fogágybetegség és a krónikus obstruktív tüdőbetegség kapcsolatának jelentősége

Irodalmi összefoglaló

  • Tamás Tián Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Tanszék
  • István Gorzó Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Tanszék
  • Gábor Ősze Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar V. évfolyamos hallgató
  • Attila Somfay Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tüdőgyógyászati Tanszék
  • Márta Radnai Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Tanszék
Kulcsszavak: krónikus obstruktív tűdőbetegség, COPD, parodontitisz, patomechanizmus, prevalencia

Absztrakt

A fogágybetegség és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) is a leggyakrabban megjelenő krónikus betegségek
csoportjába tartozik. A fogelvesztéssel járó előrehaladott fogágybetegség a világ 6. leggyakrabban előforduló krónikus
betegsége, mely kb. 743 millió embert érint, míg a COPD világszerte évente átlagosan 3 millió emberéletet követel (ez
5,3%-a az összes haláloknak világszerte) és 2016 óta a világ 3. vezető halálokává vált. Egy norvég tanulmány szerint
a nagyon súlyos COPD-ben szenvedő, tüdőtranszplantáció előtt álló betegek esetén a parodontitisz prevalenciája megközelíti
a 44%-ot, szemben a nem COPD-s kontrollcsoport 7,3%-os gyakoriságával. A két betegség összefüggése jelenleg
direkt módon nem bizonyított, ám egyre több tanulmány támasztja alá a két betegség közti kapcsolat lehetőségét.
Tanulmányunkban összegezni szeretnénk a jelenleg elérhető szakirodalmi adatokat és ez által betekintést nyújtani
a két betegség kölcsönhatásába és feltételezett patomechanizmusába. Szükség lenne olyan klinikai vizsgálatokra, melyekben
nagy esetszámmal vizsgálnak parodontálisan érintett COPD-s betegeket, így megerősítve vagy cáfolva azt
a feltevést, miszerint a fogágybetegek parodontális terápiája hozzájárulhat-e a COPD-ben szenvedő betegek életminőségének
javításához.

Megjelent
2021-03-15
Hogyan kell idézni
TiánT., GorzóI., ŐszeG., SomfayA., & RadnaiM. (2021). A fogágybetegség és a krónikus obstruktív tüdőbetegség kapcsolatának jelentősége: Irodalmi összefoglaló. Fogorvosi Szemle, 114(1), 20-25. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.1.20-25
Rovat
Összefoglaló cikk (review)