Az arc-állcsont régióban végzett csontpótló műtétek összehasonlító Cone Beam Computed Tomography (CBCT) vizsgálatára alkalmas mérési módszer definiálása és standardizálása

  • Roland Decker Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
  • Zoltán Fábián Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
  • Iván Decker Semmelweis Egyetem Budapest, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
  • Sándor Bogdán Semmelweis Egyetem Budapest, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
  • László Restár Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti Osztály
  • András Dúcz Dent-Art Klinik, Győr
  • Zsolt Németh Semmelweis Egyetem Budapest, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
  • Tamás Huszár Semmelweis Egyetem Budapest, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Kulcsszavak: CBCT, összehasonlító CBCT analízis, csontpótlás, arc-állcsont régió, HorosTM

Absztrakt

Az arc-állcsont régióban végzett csontpótló műtétek eredményességének objektív összehasonlító vizsgálata nem megoldott.
Ennek oka, hogy a fogászatban, szájsebészetben alkalmazott képalkotó eljárásokkal különböző időpontokban
készített felvételek objektív összehasonlítása nehézségekbe ütközik. Léteznek software-ek, melyek alkalmasak összehasonlító
vizsgálatokra, de alkalmazásuk nehézkes, az eredmények nem megbízhatók. Az arc-állcsont régióban alkalmazható,
standardizált összehasonlító eljárás még nincs kidolgozva.
Célkitűzés: 1) Csontpótló műtétek összehasonlító CBCT (Cone Beam Computed Tomography) analízisére alkalmas
módszer létrehozása és ellenőrzése. 2) Módszertani ajánlás készítése.
Anyag és módszer: 6 páciens két különböző időpontban készült CBCT felvételeinek összehasonlítása történt HorosTM
orvosi képfeldolgozó programmal, illesztési hiba meghatározása alapján. A vizsgálatot 4 független személy végezte.
Vizsgálati csoportok: 1) Standard anatómiai pontok alapján végzett mérések, 2) Egyedi radiológiai pontok alapján végzett
mérések.
Statisztika: minden vizsgáló által 3 mérés/eset. Értékelés: Mann-Whitney U teszt (SD /Standard Deviaton/ p ≤ 0,05).
Eredmények: Az illesztési hiba mértéke minden vizsgáló esetében szignifikánsan alacsonyabb volt az egyedi pontok
által mért esetekben, az anatómiai pontok alapján mért értékekhez képest (vizsgáló 1: 0,463 ± 0,103 vs. 0,283 ± 0,030;
vizsgáló 2: 0,499 ± 0,100 vs. 0,318 ± 0,040; vizsgáló 3: 0,647 ± 0,555 vs. 0,291 ± 0,388; vizsgáló 4: 0,607 ± 0,069 vs.
0,281 ± 0,033).
Következtetések: A HorosTM képfeldolgozó programmal végzett illesztési hiba mérési módszerrel lehetséges objektív
összehasonlító vizsgálatot végezni ugyanazon személy két eltérő időpontban készült CBCT felvételén. Legpontosabb
méréseket, a lehető legnagyobb háromszöget körülhatároló, három, egyedi radiológiai mintázatot jelölő pont kijelölésével
lehet elérni.

Megjelent
2021-03-15
Hogyan kell idézni
DeckerR., FábiánZ., DeckerI., BogdánS., RestárL., DúczA., NémethZ., & HuszárT. (2021). Az arc-állcsont régióban végzett csontpótló műtétek összehasonlító Cone Beam Computed Tomography (CBCT) vizsgálatára alkalmas mérési módszer definiálása és standardizálása. Fogorvosi Szemle, 114(1), 2-8. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.1.2-8
Rovat
Eredeti cikk (original article)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei