Rágószervi funkciózavarok diagnosztikája Craniomandibularis rendszer dysfunctiója (CMD)

  • Géza Kiss Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Gnathologiai és Rekonstrukciós Prothetikai Szakrendelés
  • Miklós Pácz Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály
  • Péter Kiss Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Orthodontiai Szakrendelés
Kulcsszavak: állkapocsízület, rágószerv, funkciózavar, craniomandibularis dysfunctio (CMD)

Absztrakt

A gyakorló fogorvos sokszor találkozik különböző lokalizációjú, az arc- és agykoponya (cranium viscerale et cerebrale)
területén jelentkező fájdalmakkal és szájnyitási korlátozottsággal, mozgászavarokkal, melyeknek okát nem mindig egyszerű megállapítani és megmagyarázni. A betegek sajátságos csoportját alkotják a funkcionális eltéréssel jelentkezők, és
a változatos, sokszínű tünetekkel több orvost felkeresők. Ezek jelentős része rágószervi funkciózavarban szenved. A rá-
gószerv, mint funkcionális egység, a szervezet egészén belül, határozott és elkülöníthető feladattal, működéssel rendelkezik.
Kórismézés nélkül nem szabad kezelést, különösen nem invazív beavatkozást indikálni. A páciens szubjektív panaszainak
enyhítése mellett ok-okozati összefüggést kell keresni.
A sokfajta, nem egységes nómenklatúra zavaró a gyakorló fogorvos számára, pl.: Costen-syndroma, myofascialis fájdalom
syndroma, orofacialis funkciózavar, orofacialis myoarthropathia, orofacialis fájdalom syndroma, (temporo)mandubularis dysfunctiós syndroma, internal derangement stb. A multicausalis etiológia általánosan elfogadott, és éppen ez a multicausalis jelleg nehezíti e tudományterület kutatásának és irodalmának értékelését, a különböző szakterületek kommunikációját; és eredményezi a sokféle megnevezést. E diagnózisok kiemelnek egy-egy kóroki tényezőt, és az jelenik meg a kórismében is. Az utóbbi időben a CMD (craniomandibuläre dysfunktion) vagy TMD (temporomandibular disorders) rövidítéseket találjuk leggyakrabban a német és angol nyelvű cikkekben.
A szerzők áttekintik a kórismézés algoritmusát, a vizsgálatok indikációját, néhány jellegzetes eset demonstrálásával. Tapasztalataikat több évtizedes, hozzávetőlegesen 2000 betegen szerzett klinikai gyakorlat alapján fogalmazzák meg.

Megjelent
2011-09-15
Hogyan kell idézni
KissG., PáczM., & KissP. (2011). Rágószervi funkciózavarok diagnosztikája Craniomandibularis rendszer dysfunctiója (CMD). Fogorvosi Szemle, 104(3), 93-102. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/5494
Rovat
Eredeti cikk (original article)