Áttörésben visszamaradt bölcsességfogak ellátása az ambuláns szájsebészeti gyakorlatban egy év adatai alapján

  • Szabolcs Gyulai-Gaál fogSemmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Orális Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveoláris Sebészeti Osztály
  • Fanni Minya fogSemmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Orális Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveoláris Sebészeti Osztály
Kulcsszavak: bölcsességfog, retenció, impakció, prevenció, röntgendiagnosztika

Absztrakt

Az áttörésben visszamaradt fogak között a leggyakoribbak a bölcsességfogak, amelyek számos patológiás elváltozást, illetve orthodonciai problémát okozhatnak. Osztályunkon egy év alatt sebészi feltárással 1048 db bölcsességfogat távolítottunk el, melyek közül 700 esetben részletes radiológiai elemzést és statisztikát készítettünk. A terápiás, preventív és orthodonciai okból eltávolított fogak száma közel megegyező volt, a terápiás indikációk közül leggyakoribb a pericoronitis és caries volt. A preventív és orthodonciai célú bölcsességfog-eltávolítás ideális ideje 16–23 éves kor, amikor még
a gyökerek kevesebb mint 2/3-a fejlődött ki. Az esetek 20%-ában ebben az időpontban történt a fogeltávolítás, ami
a preventív szemlélet terjedését támasztja alá. Posztoperatív szövődmény az esetek 6%-ában fordult elő, köztük leggyakoribb a hosszabb ideig fennálló duzzanat és fájdalom. Súlyosabb szövődmény, mint sebszétnyílás és idegsérülés csak 1-1 esetben történt. A posztoperatív szövődmények előfordulása preoperatív radiológiai kiértékeléssel minimalizálható, illetve nehezebb esetekben CBCT-felvétel készítése is javasolt.

Megjelent
2019-03-14
Hogyan kell idézni
Gyulai-GaálS., & MinyaF. (2019). Áttörésben visszamaradt bölcsességfogak ellátása az ambuláns szájsebészeti gyakorlatban egy év adatai alapján. Fogorvosi Szemle, 112(1.), 5-9. https://doi.org/10.33891/FSZ.112.1.5-9
Rovat
Eredeti cikk (original article)