A cervicofaciális actinomycosisok jellemzői és korszerű diagnosztikája: összefoglaló az irodalmi adatok alapján

  • Anette Stájer Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
  • Barrak Ibrahim Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
  • Márió Gajdács Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
  • Zoltán Baráth Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
  • Edit Urbán Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet
Kulcsszavak: actinomycosis, cervicofacialis, terápia, diagnosztika, mikrobiológia

Absztrakt

Az Actinomyces nemzetség tagjai az ember normál mikrobióm alkotóelemeinek tekinthetők. Az Actinomyces spp. infekciókat
ritka fertőzésekként tartják számon, anatómia lokalizáció alapján a cervicofaciális fertőzéseket tekintik a klinikai
gyakorlatban a legelterjedtebb típusnak. Az actionomycosis klinikai képe összetéveszthető más kórképekkel, pl. szolid
tumorokkal vagy más fertőző ágensek által indukált folyamatokkal. Ezeket a fertőzéseket lassan progrediáló (indolens)
klinikai lefolyás jellemzi, nem-specifikus tünetekkel. Az actinomycosis klinikai diagnosztizálása kihívást jelenthet és számos
mikrobiológiai és kórszövettani vizsgálati módszer akalmazását igényli. Jelen összefoglaló közlemény célja, hogy
fogorvosok számára összefoglalja a cervicofaciális Actinomyces infekciók klinikai tulajdonságaival, diagnosztikájával és
terápiájával kapcsolatos aktualitásokat.

Megjelent
2020-09-10
Hogyan kell idézni
StájerA., IbrahimB., GajdácsM., BaráthZ., & UrbánE. (2020). A cervicofaciális actinomycosisok jellemzői és korszerű diagnosztikája: összefoglaló az irodalmi adatok alapján. Fogorvosi Szemle, 113(3), 96-104. https://doi.org/10.33891/FSZ.113.3.96-104
Rovat
Összefoglaló cikk (review)