Az implantológia helye a fogcsírahiányos esetek ellátásában

  • Szabolcs Gyulai-Gaál Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Orális Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveoláris Sebészeti Osztály
  • Fanni Minya Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Orális Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveoláris Sebészeti Osztály
  • Bálint Trimmel Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Orális Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveoláris Sebészeti Osztály
  • László Simonffy Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum, Orális Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveoláris Sebészeti Osztály
Kulcsszavak: aplasia, hypodontia, csírahiány, implantológia, multidiszciplináris terápia

Absztrakt

A fogcsírahiányos páciensek ellátása komplex, multidiszciplináris feladat, amely során kiemelten fontos a korai diagnózis és a megfelelő kezelési terv felállítása. Ideiglenesen célszerű lehet a perzisztáló tejfog megtartása az aplasiás maradó fog helyén esztétikai és helyfenntartó céllal. A foghiányból adódó rés záródása történhet spontán, irányított fogváltással, vagy pedig orthodonciai kezeléssel. Ha a hiányzó fogat pótoljuk, szükség lehet helyteremtés céljából preprotetikai-orthodonciai kezelésre. Ebben a kezelési szakaszban kell megoldanunk a résnyitás mellett a szomszédos fogak tengelyállásának és occlusiós anomáliáinak korrekcióját is. A protetikai ellátás során, főleg fiatal páciensek esetében, fontos
a minimál invazív szemlélet. A konvencionális fogpótlások mellett egyre nagyobb szerep jut az adhezív és kompozit hidaknak, héjaknak. Előnyös lehet a hiányzó fog pótlása implantátummal, valamint az arra készülő koronával. Ehhez többnyire keskeny átmérőjű implantátumokat használunk, szükség esetén előzetes csontpótló beavatkozással kombinálva. Az implantációs műtét kivitelezhetősége szempontjából a megfelelő csontmennyiség és hely megteremtése, az implantációs fogpótlás hosszú távú stabilitása érdekében az esetleges parafunkciós mozgások kiküszöbölése elengedhetetlen. A fogcsírahiányos esetek sikeres ellátásának legfontosabb feltétele a szájsebész és a fogszabályozó orvos együttműködése a kezelés teljes időtartama alatt.

Megjelent
2019-10-09
Hogyan kell idézni
Gyulai-GaálS., MinyaF., TrimmelB., & SimonffyL. (2019). Az implantológia helye a fogcsírahiányos esetek ellátásában. Fogorvosi Szemle, 112(3), 77-81. https://doi.org/10.33891/FSZ.112.3.77-81
Rovat
Esetismertetés (case report)