Flexibilis és merev üvegszál megerősítésű intraradikuláris csapok törési ellenállásának in vitro összehasonlító vizsgálata – pilot study

  • Márk Dr. Fráter
  • András Dr. Forster
  • Ádám Jantyik
  • Gábor Dr. Braunitzer
  • Katalin Dr. Nagy
Kulcsszavak: üvegszál megerősítésű csap, multi-post technika, minimál invazív, töréssel szembeni ellenállás

Absztrakt

Bevezetés: Jelen vizsgálat célja a gyökérkezelt üvegszál megerősítésű kompozit csapokkal, különféle technikákkal és
anyagokkal helyreállított kisörlő fogak töréssel szembeni ellenállásának és megerősítő hatásának összehasonlítása.
Anyag és módszer: 32 darab kihúzott és gyökérkezelt kisörlő fogat 4 csoportba osztottunk (n = 8) a használt csap(ok)
száma és anyaga alapján (1–4. csoport). 1: egyetlen hagyományos merev üvegszálas csap, 2: egy merev fő és egy járulékos
üvegszálas csap, 3: egyetlen elasztikus csap, 4: egy elasztikus fő és egy járulékos csap. A csapok beragasztását
és a csonkfelépítést követően a fogakat statikus terhelési tesztnek tettük ki törésig. A töréssel szembeni ellenállás
mellett a törés mintázatát is vizsgáltuk.
Eredmények: a 4. csoport nyújtotta a töréssel szembeni legjobb ellenállási eredményeket a tesztelt csoportok között.
A több csapot használó restaurátumok (2. és 4. csoport) szignifikánsan jobban teljesítettek, mint az 1. csoport (p = 0,041;
p = 0,032). A törési mintázat tekintetében a csoportok többnyire homogének voltak.
Megbeszélés: jelen vizsgálat alapján több üvegszálas csap alkalmazása egyazon gyökércsatornában mindig előnyös
a végleges restaurátum szempontjából, függetlenül a csap rugalmasságától. A csapok elaszticitása nem befolyásolta
a létrejött törés mintázatát.

Megjelent
2015-12-01
Rovat
Szakcikkek (research article)