A pre-eruptív intrakoronális reszorpció előfordulása és jelentősége bölcsességfogak esetében

  • Kata Janovics Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék https://orcid.org/0000-0002-5528-1503
  • Balázs Soós Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Arc-, Állcsont-és Szájsebészeti Tanszék https://orcid.org/0000-0002-9101-5974
  • Zsuzsanna Gurdán Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Tanszék https://orcid.org/0009-0008-3568-7646
  • Ana Esther Pacheco Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Arc-, Állcsont-és Szájsebészeti Tanszék https://orcid.org/0000-0003-0756-9200
  • Edina Lempel Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék https://orcid.org/0000-0002-9839-0515
  • Ágnes Bán Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszék https://orcid.org/0009-0004-9936-6025
  • József Szalma Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Arc-, Állcsont-és Szájsebészeti Tanszék https://orcid.org/0000-0002-6006-8758
Kulcsszavak: pre-eruptív intrakoronális reszorpció, alsó bölcsességfog, impaktált fog, nervus alveolaris inferior sérülés

Absztrakt

Bevezetés: A pre-eruptív intrakoronális reszorpció (PEIR) a koronális fogszövetek jól körülírható radiolucens léziója.
Célunk volt megállapítani a PEIR prevalenciáját az impaktált alsó bölcsességfogak körében, valamint meghatározni az
esetleges terápiás döntést befolyásoló szerepét.
Vizsgálati anyag és módszer: Retrospektív vizsgálatunkban 6775 betegből 20 beteg 21 PEIR elv áltozást mutató
bölcsességfoga került bevonásra. Demográfiai adatokat gyűjtöttünk, valamint ortopantomogram-elemzést végeztünk.
Eredmények: A nemek aránya 0,67 (8 férfi, 12 nő) volt, 31 ± 25 év átlagéletkorral. Alsó bölcsességfogat érintő PEIR
a betegek 0,3%-ában (21/6775) volt látható, ami az összes PEIR 30,9%-a (21/68) volt. A léziók 28,6%-a volt előrehaladott
(6/21), és ezen fogak 66,7%-ánál láttunk pulpaérintettséget (4/6). Előrehaladott PEIR esetén a betegek szignifikánsan
idősebbek voltak (p = 0,0128, Mann-Whitney-teszt). Az esetek 47,6%-ában találtunk ektópiát (10/21), 9 esetben (42,9%)
pedig rotációt. A PEIR-ek 19%-a fokozott idegsérülési rizikóval (4/21) párosult, előrehaladott lézió esetént (≥ 7-es osztályzat)
66,7%-ban volt felismerhető magas rizikót jósló specifikus panorámaröntgen radiológiai jelkombináció (4/6).
Következtetések: A PEIR jelenléte és karakterisztikája módosíthatja és meghatározhatja eseteink követésének ütemezését,
vagy befolyással lehet a terápiás döntéseinkre.

Hivatkozások

AL-BATAYNEH OB, ALTAWASHI EK: Pre-eruptive intra-coronal resorption of dentine: a review of aetiology, diagnosis, and management. Eur Arch Paediatr Dent. 2020;21(1):1-11. https://doi.org/10.1007/s40368-019-00470-4

ALESSANDRI BONETTI G, BENDANDI M, LAINO L, CHECCHI V, CHECCHI L: Orthodontic extraction: riskless extraction of impacted lower third molars close to the mandibular canal. J Oral Maxillofac Surg. 2007;65(12):2580-2586. https://doi.org/10.1016/j.joms.2007.06.686

BRUNET-LLOBET L, LAHOR-SOLER E, MIRANDA-RIUS J: Oral pain due to severe pre-eruptive intracoronal resorption in permanent tooth. Eur J Paediatr Dent. 2014;15(3):332-334.

DAVIDOVICH E, KREINER B, PERETZ B: Treatment of severe pre-eruptive intracoronal resorption of a permanent second molar. Pediatr Dent. 2005;27(1):74-77.

DE BOER MP, RAGHOEBAR GM, STEGENGA B, SCHOEN PJ, BOERING G: Complications after mandibular third molar extraction. Quintessence Int. 1995;26(11):779-784.

DEMIRTAS O, DANE A, YILDIRIM E: A comparison of the use of cone-beam computed tomography and panoramic radiography in the assessment of pre-eruptive intracoronal resorption. Acta Odontol Scand. 2016;74(8):636-641. https://doi.org/10.1080/00016357.2016.1235227

DEMIRTAS O, TARIM ERTAS E, DANE A, KALABALIK F, SOZEN E: Evaluation of pre-eruptive intracoronal resorption on cone-beam computed tomography: A retrospective study. Scanning. 2016;38(5):442-447. https://doi.org/10.1002/sca.21294

ENGELKE W, BELTRÁN V, CANTÍN M, CHOI EJ, NAVARRO P, FUENTES R: Removal of impacted mandibular third molars using an inward fragmentation technique (IFT) - Method and first results. J Craniomaxillofac Surg. 2014;42(3):213-219. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2013.05.003

GHAEMINIA H, GERLACH NL, HOPPENREIJS TJ, KICKEN M, DINGS JP, BORSTLAP WA, ET AL: Clinical relevance of cone beam computed tomography in mandibular third molar removal: A multicentre, randomised, controlled trial. J Craniomaxillofac Surg. 2015;43(10):2158-2167. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2015.10.009

GRUNDY GE, PYLE RJ, ADKINS KF: Intra-coronal resorption of unerupted molars. Aust Dent J. 1984;29(3):175-179. https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.1984.tb01135.x

JANOVICS K, SOÓS B, TÓTH Á, SZALMA J: Is it possible to filter third molar cases with panoramic radiography in which roots surround the inferior alveolar canal? A comparison using cone-beam computed tomography. J Craniomaxillofac Surg. 2021;49(10):971-979. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2021.05.003

KALANTAR MOTAMEDI MR, HEIDARPOUR M, SIADAT S, KALANTAR MOTAMEDI A, BAHREMAN AA: Orthodontic Extraction of High-Risk Impacted Mandibular Third Molars in Close Proximity to the Mandibular Canal: A Systematic Review. J Oral Maxillofac Surg. 2015;73(9):1672-1685.

https://doi.org/10.1016/j.joms.2015.03.031

KLAMBANI M, LUSSI A, RUF S: Radiolucent lesion of an unerupted mandibular molar. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005;127(1):67-71.

https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2004.01.020

LANDI L, MANICONE PF, PICCINELLI S, RAIA A, RAIA R: A novel surgical approach to impacted mandibular third molars to reduce the risk of paresthesia: a case series. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(5):969-974. https://doi.org/10.1016/j.joms.2009.09.097

LE VNT, KIM JG, YANG YM, LEE DW: Treatment of pre-eruptive intracoronal resorption: A systematic review and case report. J Dent Sci. 2020;15(3):373-382. https://doi.org/10.1016/j.jds.2020.02.001

LENZI R, MARCELIANO-ALVES MF, ALVES F, PIRES FR, FIDEL S: Pre-eruptive intracoronal resorption in a third upper molar: clinical, tomographic and histological analysis. Aust Dent J. 2017;62(2):223-227. https://doi.org/10.1111/adj.12444

MANAN NM, MALLINENI SK, KING NM: Case report: idiopathic pre-eruptive coronal resorption of a maxillary permanent canine. Eur Arch Paediatr Dent. 2012;13(2):98-101. https://doi.org/10.1007/BF03262853

MANMONTRI C, MAHASANTIPIYA PM, CHOMPU-INWAI P: Preeruptive Intracoronal Radiolucencies: Detection and Nine Years Monitoring with a Series of Dental Radiographs. Case Rep Dent. 2017;2017:6261407. https://doi.org/10.1155/2017/6261407

MONACO G, VIGNUDELLI E, DIAZZI M, MARCHETTI C, CORINALDESI G: Coronectomy of mandibular third molars: A clinical protocol to avoid inferior alveolar nerve injury. J Craniomaxillofac Surg. 2015;43(8):1694-1699. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2015.07.006

OMAR S, CHOI J, NELSON B, SHIN M, CHEN JW: PRE-Eruptive Intracoronal Resorption (PEIR): Literature Review and Case Report. J Calif Dent Assoc. 2015;43(5):255-260.https://doi.org/10.1080/19424396.2015.12222845

PIPPI R: A case of inferior alveolar nerve entrapment in the roots of a partially erupted mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(5):1170-1173. https://doi.org/10.1016/j.joms.2009.10.007

POGREL MA: An update on coronectomy. J Oral Maxillofac Surg. 2009;67(8):1782-1783. https://doi.org/10.1016/j.joms.2009.03.065

SELVI F, DODSON TB, NATTESTAD A, ROBERTSON K, TOLSTUNOV L: Factors that are associated with injury to the inferior alveolar nerve in high-risk patients after removal of third molars. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013;51(8):868-873. https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2013.08.007

SEOW WK, HACKLEY D: Pre-eruptive resorption of dentin in the primary and permanent dentitions: case reports and literature review. Pediatr Dent. 1996;18(1):67-71.

SEOW WK, LU PC, MCALLAN LH: Prevalence of pre-eruptive intracoronal dentin defects from panoramic radiographs. Pediatr Dent. 1999;21(6):332-339.

SEOW WK: Multiple pre-eruptive intracoronal radiolucent lesions in the permanent dentition: case report. Pediatr Dent. 1998;20(3):195-198.

SHIRATORI K, NAKAMORI K, UEDA M, SONODA T, DEHARI H: Assessment of the shape of the inferior alveolar canal as a marker for increased risk of injury to the inferior alveolar nerve at third molar surgery: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg. 2013;71(12):2012-2019. https://doi.org/10.1016/j.joms.2013.07.030

SKILLEN WG: So-called intra-follicular caries. Ill Dent J. 1941;10:307-e308.

SPIERER WA, FUKS AB: Pre-eruptive intra-coronal resorption: controversies and treatment options. J Clin Pediatr Dent. 2014;38(4):326-328.

https://doi.org/10.17796/jcpd.38.4.dm7652634h12705v

STEINBERG MJ, NICK MJ: Displacement of the Inferior Alveolar Bundle Secondary to Post Coronectomy Root Migration: A Case Report. J Oral Maxillofac Surg. 2021;79(9):1837-1841. https://doi.org/10.1016/j.joms.2021.04.012

SU N, VAN WIJK A, BERKHOUT E, SANDERINK G, DE LANGE J, WANG H, ET AL.: Predictive Value of Panoramic Radiography for Injury of Inferior Alveolar Nerve After Mandibular Third Molar Surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2017;75(4):663-679. https://doi.org/10.1016/j.joms.2016.12.013

SUSARLA SM, SIDHU HK, AVERY LL, DODSON TB: Does computed tomographic assessment of inferior alveolar canal cortical integrity predict nerve exposure during third molar surgery?. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(6):1296-1303. https://doi.org/10.1016/j.joms.2010.01.021

SZALMA J, JANOVICS K, PACHECO A, KASZÁS B, LEMPEL E: Pre-eruptive intracoronal resorption in "high-risk" impacted third molars: A report of four cases. J Craniomaxillofac Surg. 2022; 50(10): 798-805. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2022.09.004

SZALMA J, LEMPEL E, JEGES S, OLASZ L: Darkening of third molar roots: panoramic radiographic associations with inferior alveolar nerve exposure. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(6):1544-1549. https://doi.org/10.1016/j.joms.2010.09.009

SZALMA J, VAJTA L, LOVÁSZ BV, KISS C, SOÓS B, LEMPEL E: Identification of Specific Panoramic High-Risk Signs in Impacted Third Molar Cases in Which Cone Beam Computed Tomography Changes the Treatment Decision. J Oral Maxillofac Surg. 2020;78(7):1061-1070.

https://doi.org/10.1016/j.joms.2020.03.012

TOLSTUNOV L, JAVID B, KEYES L, NATTESTAD A: Pericoronal ostectomy: an alternative surgical technique for management of mandibular third molars in close proximity to the inferior alveolar nerve. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(7):1858-1866. https://doi.org/10.1016/j.joms.2011.03.002

UMANSKY M, TICKOTSKY N, FRIEDLANDER-BARENBOIM S, FAIBIS S, MOSKOVITZ M: Age Related Prevalence of Pre-Eruptive Intracoronal Radiolucent Defects in the Permanent Dentition. J Clin Pediatr Dent. 2016;40(2):103-106. https://doi.org/10.17796/1053-4628-40.2.103

UZUN I, GUNDUZ K, CANITEZER G, AVSEVER H, ORHAN K: A retrospective analysis of prevalence and characteristics of pre-eruptive intracoronal resorption in unerupted teeth of the permanent dentition: a multicentre study. Int Endod J. 2015;48(11):1069-1076. https://doi.org/10.1111/iej.12404

YÜKSEL HT, TÜRKMENOĞLU A, ÇELIKKOL B, EVIRGEN Ş, GULSAHI K, GULSAHI A: Pre-eruptive intracoronal resorption of permanent dentition: A new classification and a multidisciplinary study [published online ahead of print, 2022 Nov 1]. Aust Endod J. 2022;10.1111/aej.12706.

https://doi.org/10.1111/aej.12706

ZILBERMAN U, MILEVSKI I, YEGOROV D, SMITH P: A 3000 year old case of an unusual dental lesion: Pre-eruptive intracoronal resorption. Arch Oral Biol. 2019;97:97-101. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2018.10.015

Megjelent
2023-09-14
Hogyan kell idézni
JanovicsK., SoósB., GurdánZ., PachecoA. E., LempelE., Bán Ágnes, & SzalmaJ. (2023). A pre-eruptív intrakoronális reszorpció előfordulása és jelentősége bölcsességfogak esetében. Fogorvosi Szemle, 116(3), 120-126. https://doi.org/10.33891/FSZ.116.3.120-126
Rovat
Eredeti cikk (original article)