Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez IV.

  • Schmidt Dávid Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
  • Haszonits Győző Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Kulcsszavak: elterjedés, élőhelyátalakulás, florisztika, idegenhonos növény, védett növényfaj

Absztrakt

Dolgozatunkban a Kisalföld határainkon belülre eső területén 2015–2020 közötti időszakban végzett florisztikai kutatások legfontosabb eredményeit ismertetjük. Az előfordulási adatok felsorolását követően értékelésre kerül országos vagy regionális jelentőségük, növényföldrajzi, természetvédelmi szerepük. A felsorolásban 52 fajról szerepelnek új adatok, amelyek közül 40 hazánkban természetes (honos) előfordulású, 12 idegenhonos elem. Eredményeink közül kiemelendő a Kisalföldre nézve új Gagea minima megtalálása, az Epipactis tallosii két új állományának felfedezése, a Polystichum setiferum előfordulásának bizonyítása, továbbá több gyomjellegű növény (Apera interruptaCalepina irregularisErigeron sumatrensisEuphorbia prostrataPanicum dichotomiflorum) új lelőhelyeinek kimutatása. Jelentősebben bővítjük az ismereteket az Erysimum hieraciifolium szigetközi, a Succisella inflexa rábaközi, és az Ornithogalum × degenianum Marcal-medencei elterjedéséhez. Adatokat közlünk közutak mentén terjedő (Atriplex micranthaDittrichia graveolensEleusine indica), valamint dísznövényként ültetett (Pennisetum alopecuroidesSedum pallidum) adventív fajokról.

Hivatkozások

Bartha D., Bán M., Schmidt D., Tiborcz V. 2021: Magyarország edényes növényfajainak online adatbázisa (http://floraatlasz.uni-sopron.hu). Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet. (Utolsó elérés: 2021. 02. 01.)

Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., Jakab G., Lesku B., Schmotzer A., Vidéki R., Vojtkó A., Zólyomi Sz. (szerk.) 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 329 pp.

Bauer N. 2003: A Polystichum aculeatum (L.) Roth előfordulása a Somlón. Kitaibelia 8(1): 188–189.

Deme J., Palla B., Haszonits Gy., Csiky J., Baráth K., Kovács D., Zurdo Jorda A., Erzberger P., Wolf M., Papp V., Schmidt D. (2019): Taxonomical and chorological notes 9 (94–98). Studia botanica hungarica 50(2): 379–389. https://doi.org/10.17110/StudBot.2019.50.2.379

Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876 pp.

Ebenhöch F. 1876: A megye viránya. In: Fehér I. (szerk.): Győr megye és város egyetemes leírása. Franklin Társulat, Budapest, pp. 97–132.

Kevey B. 2018: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. Kitaibelia 23(2): 218–237. https://doi.org/10.17542/kit.23.218

Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.

Király G., Horváth F. 2000: Magyarország flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5(2): 357–368.

Király G., Király A. 2006: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez II. Kitaibelia 10(1): 88–103.

Király G., Király A. 2018: Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez III. Botanikai Közlemények 105(1): 27–96. https://doi.org/10.17716/BotKozlem.2018.105.1.27

Király G., Takács G. 2020: A magyar Fertő edényes flórája. Rence 3: 1–430.

Király G., Takács G., Király A. 2015: Adatok a Kisalföld flórájához és növényföldrajzához. Kitaibelia 20(2): 235–253. https://doi.org/10.17542/kit.20.235

Korda M., Schmidt D., Vidéki R., Haszonits Gy., Tiborcz V., Csiszár Á., Zagyvai G., Bartha D. 2017: A Gagea minima és a Dictamnus albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, valamint további florisztikai adatok az Alföldről. Kitaibelia 22: 304–316. https://doi.org/10.17542/kit.22.304

Mesterházy A., Kulcsár L. 2015: Kiegészítések a Nyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. Kitaibelia 20(2): 213–234. https://doi.org/10.17542/kit.20.213

Mesterházy A., Matus G., Király G., Szűcs P., Török P., Valkó O., Pelles G., Papp V. G., Virók V., Nemcsok Z., Rigó A., Hohla M., Barina Z. 2017: Taxonomical and chorological notes 5 (59–68). Studia botanica hungarica 48(2): 263–275. https://doi.org/10.17110/StudBot.2017.48.2.263

Mesterházy A., Riezing N., Vidéki R. 2019: Magyarországon előforduló idegenhonos tóalma (Ludwigia) fajok taxonómiai revíziója. Kitaibelia 24(2): 153–164. https://doi.org/10.17542/kit.24.153

Molnár Cs., Bauer N., Csathó A. I., Szigeti V., Schmidt D. 2020: Az Oenothera pycnocarpa Atk. et Bartl. Magyarországon, és kiegészítések néhány idegenhonos faj hazai elterjedéséhez. Botanikai Közlemények 107(2): 177–202. https://doi.org/10.17716/botkozlem.2020.107.2.177

Molnár Cs., Lengyel A., Molnár V. A., Nagy T., Csábi M., Süveges K., Lengyel-Vaskor D., Tóth Gy., Takács A. 2016: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II. Kitaibelia 21(2): 227–252. https://doi.org/10.17542/kit.21.227

Penksza K. 2007: Poaceae. In: Király G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, pp. 498–540.

Pinke Gy., Pál R. 2001: Adatok a Kisalföld gyomflórájának ismeretéhez. Kitaibelia 6(2): 381–400.

Polgár S. 1925: Neue Beiträge zur Adventivflora von Győr (Westungarn) III. Magyar Botanikai Lapok 24: 15–23.

Polgár S. 1941: Győrmegye flórája. Flora Comitatus Jaurinensis. Botanikai Közlemények 38: 201–352.

Riezing N. 2012: Adatok a Győr-Tatai Kisalföld flórájához és vegetációjához. Botanikai Közlemények 99(1–2): 81–102.

Schmidt D. 2007: A Győr környéki szikesek növényzete. Flora Pannonica 5: 95-104.

Schmidt D. 2010: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez II. Botanikai Közlemények 97: 79-96.

Schmidt D. 2015: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez III. Botanikai Közlemények 102(1–2): 61–84. https://doi.org/10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.61

Schmidt D. 2019: Vonalas létesítmények mentén terjedő növények Vas megyében. Vasi Szemle 73(3): 160–174.

Schmidt D., Bauer N. 2005: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I. Botanikai Közlemények 92(1–2): 43–56.

Seregélyes T. 1999: Polystichum setiferum. In: Farkas S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 99.

Soó R. 1973: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 724 pp.

Süveges K., Löki V., Lovas-Kiss Á., Ljubka T., Fekete R., Takács A., Vincze O., Lukács B. A., Molnár V. A. 2019: From European priority species to characteristic apophyte: Epipactis tallosii (Orchidaceae). Willdenowia 49(3): 401–409. https://doi.org/10.3372/wi.49.49310

Takács G., Schmidt D., Király G. 2016: Védett és közösségi jelentőségű növényfajok előfordulása a Győr környéki homokpusztákon. Rence 1: 99–179.

The Plant List 2013: The Plant List, Version 1.1. http://www.theplantlist.org/ (Utolsó elérés: 2021.02.01.)

Török P., Tóth E., Tóth K., Valkó O., Deák B., Kelbert B., Bálint P., Radócz Sz., Kelemen A., Sonkoly J., Miglécz T., Matus G., Takács A., Molnár V. A., Süveges K., Papp L., Papp L. Jr., Tóth Z., Baktay B., Málnási Csizmadia G., Oláh I., Peti E., Schellenberger J., Szalkovszki O., Kiss R., Tóthmérész B. 2016: New measurements of thousand-seed weights of species in the Pannonian flora. Acta Botanica Hungarica 58(1–2): 187–198. https://doi.org/10.1556/034.58.2016.1-2.10

Werner E. 1982: Méhbangó a Szigetközben. Élet és Tudomány 37(3): 80–82.

Wirth T., Csiky J. 2020: Contributions to the Hungarian alien flora: Erigeron bonariensis L. and E. sumatrensis Retz. (Asteraceae) in Hungary. Botanikai Közlemények 107(1): 33–43. https://doi.org/10.17716/BotKozlem.2020.107.1.33

Wirth T., Kovács D., Csiky J. 2020: Adatok és kiegészítések a magyarországi adventív flóra kivadult, meghonosodott és potenciális inváziós fajainak ismeretéhez. Kitaibelia 25(2): 111–156. https://doi.org/10.17542/kit.25.111

Megjelent
2021-06-15
Rovat
Eredeti közlemények