Magyar herbáriumok 16. A keszthelyi Georgikon Kar herbáriuma (GK)

  • Nagy Timea Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, 8360 Keszthely, Festetics u. 7
  • Bódis Judit Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, 8360 Keszthely, Festetics u. 7
  • Bíró Éva Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, 8360 Keszthely, Festetics u. 7
  • Gerner Gerda 6500 Baja, Dózsa György út 156/B
  • Simon Zsófia 8799 Pakod, Rákóczi Ferenc u. 28.
  • Szabó István Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, 8360 Keszthely, Festetics u. 7
  • Takács Attila MTA-DE „Lendület” Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoport, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Kulcsszavak: adatbázis, digitalizálás, Dunántúl, florisztika, természettudományi gyűjtemény, tudománytörténet

Absztrakt

A keszthelyi Georgikon Kar folyamatosan gyarapodó herbáriumának rendezé- sét követő digitalizálás eredményeiről számolunk be közleményünkben. A gyűjtemény rendezett anyaga jelenleg több mint 7200 lapból áll, amely négy szekrényben összesen 48 polcot tölt meg. Eredetük szerint 17 országból valók, de többségük, 6126 lap hazánkból származik. A gyűjtemény mind a 19 megyénkből őriz példányokat, de legnagyobb számban a Balaton környéki megyék reprezentáltak. A hazánkból gyűjtött fajok száma meghaladja az 1550-et. A legkorábban gyűjtött példányok az 1890-es évekből valók. A gyűjtemény bővülése azóta folyamatos, napjainkig tart. A gyűjtők száma közel 300 főre tehető, köztük sok hallgatóval, oktatóval és különböző exsiccata kiadványok gyűjtőivel. A lapok céduláin minimális az adathiány, a példányok 95%-a legalább település szintjén azonosítható. A gyűjteményben fellelhető több hazai florisztikai érdekesség bizonyító példánya (például Chenopodium multifdum L., Euphorbia dentata agg., Pinguicula alpina L., Shinnersia rivularis (A. Gray) R. M. King et H. Rob.). 

Hivatkozások

Almádi L., Priszter Sz. 1965: A Chenopodium multifdum L. Magyarországon. Botanikai Közlemények 52(1): 19–21.

Bódis J., Dancza I., Gál L., Óvári M., Samu Z., Szalóky I. 2016: Almádi László 80 éves. Kitaibelia 21(1): 3–15. https://doi.org/10.17542/kit.21.3

Horváth F., Dobolyi Z. K., Morschhauser T., Lőkös L., Karas L., Szerdahelyi T. 1995: Flóra adatbázis 1.2. Taxon-lista és attribútum állomány. Flóra Munkacsoport MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és MTM Növénytár, Vácrátót - Budapest, 252 pp.

Kapronczay K. 2013: Grynaeus Tamás (1931–2008). Orvostörténeti Közlemények 59(1–4): 226–227.

Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.

Nagy T., Takács A., Bódis J. 2016: Magyar herbáriumok 15. A keszthelyi Balatoni Múzeum herbáriuma (KBM). Botanikai Közlemények 103(2): 213–226. https://doi.org/10.17716/botkozlem.2016.103.2.213

Pinke Gy., Molnár Sz., Garamvölgyi V., Barina Z. 2012: Új gyomnövény Magyarországon a Dávid-kutyatej (Euphorbia davidii Subils). Növényvédelem 48(3): 117–120.

Purger D., Vajgand D., Mićić N., Vajgand K. 2015: Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae), a new alien species in the flora of Serbia. Botanica Serbica 39(1): 49–52.

Szabó I. 2002a: A Hévízi-tó és lápi mellékvizeinek magasabbrendű növényzete. In: Ponyi J. (szerk.) 2002: A Hévízi forrástó ökológiai állapota. Hévízi Könyvtár 15., Hévíz, p. 34.

Szabó I. 2002b: Melegvízi növényfajok Hévíz és Keszthely vizeiben. Botanikai Közlemények 89(1–2): 105–115.

Szabó I. 2004: A tapolcai polgári iskola herbáriuma Redl Gusztávtól. Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21: 33–71.

Szabó I., Almádi L. 1999: A növénytan és növényélettan története Keszthelyen. Georgikon Kiskönyvtár 6. Keszthely, 145 pp.

Thiers B. 2018: Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. http://sweetgum.nybg.org/science/ih/

Megjelent
2018-11-21
Rovat
Eredeti közlemények