A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe II.

Névföldrajzi módszer a nyelvjárástani kutatásokban

  • János N. Fodor ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kulcsszavak: családnevek, geolingvisztika, családnévföldrajz, nyelvjárás, szóföldrajz, 18. századi országos összeírások, magyar személynevek, történeti személynévkutatás

Absztrakt

The geography of historical personal names as a research area of geolinguistics. Part 2: Name geographic methods in dialectology  

 

The paper demonstrates how the results of research into Hungarian family name geography could be applied in dialectology, using personal names as examples. Name geographic research into Hungarian historical family names originating in common nouns may lead to conclusions regarding the history of Hungarian dialects. The paper examines family names derived from the word gólya ‘stork’ the name for the bird, or from its synonyms (GólyaCzakóGagóEszterág), and the family name Gerencsér in this respect. The changes and connections – over the span of several centuries – between maps presenting the geography of a lexeme and those depicting the geography of a family name derived from the lexeme are illustrated with the help of the form variants of the family name Fazekas.  

Megjelent
2016-12-29
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok