Bárth M. János: Névföldrajzi térképlapok Erdélyből. A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében

  • Eszter Ditrói Debreceni Egyetem

Absztrakt

-

Megjelent
2020-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Könyvszemle