Lawrence D. Berg – Jani Vuolteenaho eds.: Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming

[Kritikai helynévkutatások. A helynévadás vitatott politikája]

  • Roland József Balogh ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem

Absztrakt

-

Megjelent
2020-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Könyvszemle