Oliviu Felecan ed.: Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives

[Név és megnevezés. Szinkrón és diakrón megközelítések]

  • Fruzsina Krizsai ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
Megjelent
2015-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Könyvszemle