A betegeltűnések, azaz az elkóborlások és önkényes távozások legfontosabb általános okai és a kockázatfelmérés szerepe a megelőzésben

Kulcsszavak: elkóborlás, önkényes távozás, eltűnés, kockázatfelmérés, jelentési rendszer

Absztrakt

A betegek eltűnése balesethez vezethet, elesés, sérülés, eltévedés lehet a következménye, ami akár a beteg
életét is veszélyeztetheti. Ezért az ilyen események megelőzése fontos megoldandó probléma és kihívás.
Az időskori demenciában szenvedő, valamint a pszichiátriai betegek alkotják a betegeltűnések által érintett
két legnagyobb betegcsoportot, közleményünkben velük foglalkozunk. A betegek eltűnésének a demenciában jellemző formáját elkóborlásnak nevezi a szakirodalom.
Élesen megkülönböztethető azoktól az esetektől, amikor a pszichiátriai betegek határozott célt követve, sok esetben tiszta tudatállapotban, önkényesen távoznak az ellátó intézményből. Az elkóborlást és az önkényes távozást jelen dolgozatban együttesen a betegeltűnés fogalmával jelöljük.
Dolgozatunk célja, hogy az országos NEVES (Nem Várt események) jelentési rendszerbe érkezett adatok
elemzéséből kiindulva bemutassuk a fekvőbeteg-ellátásban részesülő betegek eltűnésének, azaz elkóborlásának vagy önkényes távozásának általános okait és az azok megelőzése érdekében hozható intézkedéseket.
A jelentett adatok önkéntes és anonim adatszolgáltatás keretében kerültek be az országos adatbázisba, a
tanulmány elkészítéséhez 133 felnőtt eltűnésének adatait dolgoztuk fel. Az oki kutatás eredményeként 10 csoportot alkottunk az eltűnéshez vezető általános okokból, ezek a következők: a szabályozás hiányosságai; a munkatársak nem követik a szabályokat; kockázatfelmérés hiánya; nem megfelelő kockázatfelmérés; prevenciós eszközök/eljárások alkalmazásának hiánya; nem megfelelő prevenciós módszer alkalmazása; a portaszolgálat nem megfelelő működése; nem megfelelő ellátási környezet; kommunikáció hiányosságai; nem hasznosulnak a korábbi eseményekből szerzett ismeretek/ tapasztalatok.
Közleményünkben bemutatjuk, hogy az egyes okok esetében milyen konkrét intézkedések segíthetik a probléma megoldását.

Szerző életrajzok

Sinka Lászlóné Adamik Erika, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest; NEVES Egyesület a Betegbiztonságért, Budapest

Az IME szerkesztőségében rendelkezésre áll.

Belicza Éva, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest; NEVES Egyesület a Betegbiztonságért, Budapest

Az IME szerkesztőségében rendelkezésre áll.

Grézló Orsolya, Országos Kórházi Főigazgatóság

Grézló_Orsolya_fotó.JPGEgészségügyi szakmenedzser, továbbá szociológiai és pedagógiai tanulmányokat folytatott. 1996 óta dolgozik a közfinanszírozott egészségügyi ellátásért, hosszabb ideig az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, majd szintén hosszú ideig a NEAK munkatársa volt. Adatgyűjtéssel, elemzéssel és finanszírozással foglalkozott a járó- és fekvőbeteg szakellátás, a gondozás és az alapellátás területén. Jelenleg az Országos Kórházi Főigazgatóság munkatársa.

Farkas Szilvia, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest; NEVES Egyesület a Betegbiztonságért, Budapest

 

profil_szf.jpg

Az önéletrajz az IME szerkesztőségében rendelkezésre áll.

Ugrin Irina, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest

Az IME szerkesztőségében rendelkezésre áll.

Dombrádi Viktor, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest

Az IME szerkesztőségében rendelkezésre áll.

Megjelent
2023-09-29
Hogyan kell idézni
Sinka Lászlóné AdamikE., Belicza Éva, GrézlóO., FarkasS., UgrinI., & DombrádiV. (2023). A betegeltűnések, azaz az elkóborlások és önkényes távozások legfontosabb általános okai és a kockázatfelmérés szerepe a megelőzésben. IME Innováció Menedzsment Egészségügy, 22(3), 52-60. https://doi.org/10.53020/IME-2023-307
Rovat
Cikkek