Fordító- és tolmácsképzés Németországban

  • Tamás Fáy

Absztrakt

A németországi fordító- és tolmácsképzés egységes kezelését meg- nehezíti az a tény, hogy a képzések formai-tartalmi kérdései az egyes tartományok hatáskörébe tartoznak, bár a felsőoktatás Bologna-rendszerre való átállása java- részt egységes keretek közé terelte a korábban rendkívül szerteágazó és összetett képzési struktúrát. Ugyanakkor a németországi fordító- és tolmácsképzés jelen pillanatban is komoly változásokon megy keresztül, hogy megfeleljen a folyama- tosan változó munkaerőpiaci igényeknek és a technológiai újításoknak, illetve vá- laszt adjon a globalizációs folyamatok nyomán kialakult helyzetre. A tanulmá- nyomban egy rövid történeti áttekintés után a különféle képzési lehetőségeket kí- vánom bemutatni áttekinthető formában: Kitérek az egyetemi szakkínálatra, az ipari és kereskedelmi kamarák által szervezett vizsgákra, az állami vizsgák (még mindig kevésbé egységes) rendszerére, és a nyelvi közvetítők sajátos helyzetére. A dolgozat a fontosabb tanulságok összegzésével zárul.

Megjelent
2020-12-11