Honosítsunk vagy idegenítsünk?

Fordítási stratégiák a szövegszinttől a terminusig

  • Márta Fischer

Absztrakt

Az idegenítés és a honosítás közötti választás dilemmája nem csak a fordításelmélet szakirodalmában követhető nyomon, hanem a gyakorlatban, a fordító sorozatos döntéseiben is jelen van. E tanulmány célja az, hogy e dilemmát mind az elmélet, mind a gyakorlat oldaláról megvizsgálja, és rávilágítson a két stratégia közötti választás komplexitására. Fő üzenete az, hogy az idegenítés és a ho- nosítás közötti választás nem egyszerűsíthető le egyetlen döntésre – a szöveg(műfaj)- tól a terminusokig különböző stratégiák lehetnek indokoltak. E komplex döntések tudatosítását ugyanakkor nehezíti az a tény, hogy a stratégiák és azok eredménye- inek elnevezése a szakirodalomban nem egységes. Így a tanulmány további célja, hogy áttekintést adjon a honosítás és az idegenítés stratégájához kötődő kulcsfo- galmakról és e fogalmakat leíró megnevezések sokaságáról – ezzel is elősegítve e témában a szakmai diskurzust.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
FischerM. (2023). Honosítsunk vagy idegenítsünk? Fordítási stratégiák a szövegszinttől a terminusig. Fordítástudomány, 25(1), 5-25. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.1.1
Rovat
Tanulmányok