Könyvismertetés: Mitől függ a gyermekek jólléte a gazdag országokban?

  • Dinnyés Katalin Julianna Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs
  • Tarkó Klára Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Szeged
  • Pusztafalvi Henriette Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék, Pécs
Kulcsszavak: gyermekkor, egészség, magas jövedelmű országok, javaslatok, jóllét

Hivatkozások

United Nations Children’s Fund (UNICEF) Innocenti. Worlds of Influence: Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries. Innocenti Report Card 16, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence, 2020. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf

évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.tv

Megjelent
2022-06-01
Hogyan kell idézni
Dinnyés, K. J., Tarkó, K., & Pusztafalvi, H. (2022). Könyvismertetés: Mitől függ a gyermekek jólléte a gazdag országokban?. Egészségfejlesztés, 63(2), 98-101. https://doi.org/10.24365/ef.v63i2.7966
Folyóirat szám
Rovat
Cikkismertetés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei