Információk

Az Egészségfejlesztés küldetése az, hogy előmozdítsa az egészségügy, valamint más szektorok különböző szakterületei közötti szakmai kommunikációt, és hozzájáruljon a hazai és nemzetközi egészségfejlesztés és a népegészségügy színvonalának emeléséhez, ezáltal a lakosság egészségének javításához. A folyóirat az egészségfejlesztés és népegészségügy elméletére, továbbá nemzetközi és hazai gyakorlatára vonatkozó írásokat közöl mindazok számára, akik az egészségfejlesztésben közvetlenül vagy közvetve szerepet vállalnak, ideértve nemcsak az egészségügyi, hanem más szektorok, mint az oktatás vagy a szociális terület szakembereit is.

Az Egészségfejlesztés évi négy lapszámot jelentet meg, és időnként tematikus különszámot is.

A megjelent közlemények a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License alá tartoznak.

A regisztráció - beleértve az olvasókat és szerzőket - és a kéziratok közlése a lapban díjmentes.

A lap fizetett hirdetést nem tesz közzé.

Kiadó: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ