Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A közlemény korábban más folyóiratban nem jelent meg, és másik folyóiratnál nincs elbírálás alatt.
 • A Szerzők egyértelműen jelölték mások munkáját a helyes és következetes irodalmi hivatkozások által, valamint saját korábbi írásaiknak felhasználása esetén is hivatkozták azokat, hosszabb szövegrészeket nem emeltek át ezekből idézés megjelölése nélkül. Azaz mind a plágium, mind az önplágium kizárható a beküldött kézirat esetén.
 • A közlemény első megjelentetésének jogáról lemond az Egészségfejlesztés folyóirat javára.
 • A kézirat végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.
 • A Folyóirat honlapján a közlemény bárki számára szabadon hozzáférhető, az ott elérhető változat a forrás megjelölésével szabadon továbbadható.
 • Jogi probléma esetén a Szerző és a kiadó jogaira és kötelezettségeire vonatkozó hatályos jogszabályok, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény iránymutatásai érvényesek.

Eredeti közlemények - Kutatás

Ebben a rovatban a szerzők saját vizsgálati eredményeiket és az azokra alapozott következtetéseket ismertetik az előzmények és a nemzetközi adatok tükrében.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/ Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Módszertan
 • Eredmények (többek közt a minta jellemzői)
 • Megbeszélés
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Eredeti közlemények - Áttekintés

Az ebben a rovatban megjelenő közlemények egy meghatározott témában, a szerző által előre megtervezett módszerrel összeválogatott szakirodalmat foglalják össze, és kritikusan értékelik. Az előre meghatározott keresési, válogatási és értékelési módszertant a kéziratban ismertetni szükséges.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/ Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Módszertan
 • Eredmények
 • Megbeszélés
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Eredeti közlemények - Agora

A rovat az egészségfejlesztés területét érintő vélemények, elképzelések, valamint vitaanyagok közlésével az építő jellegű szakmai párbeszéd elősegítését szolgálja. Az Agora rovatban megjelentek a szerző álláspontját tükrözik, amik, természetesen, nem feltétlenül tükrözik a Szerkesztőség álláspontját.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/ Background, Vélemény/Opinion, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Vélemény
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Szemlék

A Szemlék rovatban máshol megjelent és ott már szakbírált közlemények rövid összefoglalására (Cikkismertetés), vagy szakkönyv, kiadvány rövid bemutatására (Könyvismertetés), illetve más folyóiratok aktuális lapszámának ajánlására (Ajánló) van lehetőség. A Szemléken belül a Szakdokumentum alrovat ismerteti az egészségfejlesztés területét érintő koncepciókat, ajánlásokat, irányelveket és módszertani útmutatókat, valamint bemutatja a népegészségügy hazai és nemzetközi szervezeteinek állásfoglalását, legfontosabb munkaanyagait, jelentéseit vagy egyéb kiemelt fontosságú dokumentumait, honlapját.

Elvárt tagolás:

 • Szerző által választott cím (angolul is). A cím első szava az alrovat neve legyen az alábbi formában: Cikkismertetés: Cím (Article review: Title); Könyvismertetés: Cím (Book review: Title); Ajánló: Cím (Review: Title); Szakdokumentum: Cím (Review: Title). [Például: Cikkismertetés: A gyermekkori elhízás rendszeralapú megelőzése — N3.0 a gyakorlatban (Article review: System-based prevention of childhood obesity — N3.0 in practice)]
 • Ismertetendő cikk/könyv/dokumentum/honlap stb. pontos irodalmi hivatkozása (ld. később)
 • Amennyiben az ismertetett szöveg terjedelme azt megkívánja, maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary is beilleszthető, amelynek tagolásáról a Szerző dönt.
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva — az OJS-be egyesével — Enter-rel elválasztva — kell beírni)
 • Ismertetés szövege (lehetőleg az ismertetett dokumentum eredeti tagolásával)
 • Végén 3–5 mondatban az ismertető által megfogalmazott, a hazai szakembereknek szánt kulcsüzenet „Ajánlások a hazai szakemberek számára” alcím alatt
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke (amennyiben az ismertetetten kívül a Szerző más közleményre is hivatkozik)

A törzsszöveg terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 1000 (Szakdokumentum esetén a 3500) szót, melybe nem számítanak bele a kulcsszavak, az ábrák, a táblázatok és az irodalomjegyzék.

Egyéb közlemény

Az Egyéb közlemények magukba foglalják az előzetes felhívást szakmai eseményekre, vagy utólagos tájékoztatást azokról, valamint szakmai szervezetek vagy kiemelkedő teljesítményű szakemberek bemutatását. Az ide sorolt közlemények megfelelő tagolásáról a Szerző dönt.

Terjedelmük lehetőleg ne haladja meg a 300 szót.

Hozzászólás

A rovatban a lapban (kivételes esetben máshol) megjelent közleményhez kapcsolódó észrevételt, véleményt lehet megjelentetni. A hozzászólás címét a Szerző választhatja meg, de az első mondatban a hozzászólással érintett közleményre hivatkoznia kell. A Szerzőnek lehetősége van egyéb szakirodalomra is hivatkozni.

A hozzászólás terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 500 szót.

Kutatás

Ebben a rovatban a szerzők saját vizsgálati eredményeiket és az azokra alapozott következtetéseket ismertetik az előzmények és a nemzetközi adatok tükrében.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Módszertan
 • Eredmények (többek közt a minta jellemzői)
 • Megbeszélés
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Áttekintés

Az ebben a rovatban megjelenő közlemények egy meghatározott témában, a szerző által előre megtervezett módszerrel összeválogatott szakirodalmat foglalja össze, és kritikusan értékeli. Az előre meghatározott keresési, válogatási és értékelési módszertant a kéziratban ismertetni szükséges.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/Background, Módszertan/Methodology, Eredmények/Results, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Módszertan
 • Eredmények (többek közt a minta jellemzői)
 • Megbeszélés
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Agora

A rovat az egészségfejlesztés területét érintő vélemények, elképzelések, valamint vitaanyagok közlésével az építő jellegű szakmai párbeszéd elősegítését szolgálja. Az Agora rovatban megjelentek a szerző álláspontját tükrözik, amik, természetesen, nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

Elvárt tagolás:

 • Maximum 500 szavas magyar nyelvű Összefoglaló és angol nyelvű Summary (Bevezetés/Background, Vélemény/Opinion, Következtetések/Conclusions tagolással)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Bevezetés (elvárt tartalma: háttér/előzmények, célkitűzés/kérdésfeltevés)
 • Vélemény
 • Következtetések
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzék

A törzsszöveg lehetőleg ne haladja meg a 3000 szót, mely számba nem tartoznak bele a táblázatok, a kulcsszavak, az ábrák és az irodalmi hivatkozások.

Interjú

Érdekes népegészségügyi témákról, vagy érdekes szakemberekkel készített beszélgetés. Kérdéseket és feleleteket tartalmazó, legfeljebb 1500 szóban megfogalmazott írás, aminek elkészítésére a Szerkesztőség ad felkérést.

Cikkismertetés

A Szemle rovatban máshol megjelent és ott már szakbírált közlemények rövid összefoglalására (Cikkismertetés), vagy szakkönyv, kiadvány rövid bemutatására, illetve más folyóiratok aktuális lapszámának ajánlására (Ajánló) van lehetőség.

Elvárt tagolás:

 • Szerző által választott cím (angolul is)
 • Ismertetendő cikk pontos irodalmi hivatkozása (lásd később)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Ismertetés szövege (lehetőleg az ismertetett cikk eredeti tagolásával)
 • Végén 3–5 mondatban megfogalmazott, a hazai szakembereknek szánt kulcsüzenet „Tanulságok a hazai szakemberek számára” alcím alatt
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke (amennyiben az ismertetetten kívül a Szerző másra is hivatkozik)

Lehetőleg 1000 szónál ne legyen több.

Szakdokumentum

A rovat ismerteti az egészségfejlesztés területét érintő koncepciókat, ajánlásokat, irányelveket és módszertani útmutatókat, valamint bemutatja a népegészségügy hazai és nemzetközi szervezeteinek, állásfoglalását, legfontosabb munkaanyagait, jelentéseit vagy egyéb kiemelt fontosságú dokumentumait, honlapjait.

Elvárt tagolás:

 • Szerző által választott cím (angolul is)
 • Ismertetendő dokumentum pontos irodalmi hivatkozása (lásd később)
 • Kulcsszavak/Keywords (3–5, kis kezdőbetűvel írva, pontosvesszővel elválasztva)
 • Ismertetés szövege (lehetőleg az ismertetett dokumentum eredeti tagolásával)
 • Végén 3–5 mondatban megfogalmazott, a hazai szakembereknek szánt kulcsüzenet „Tanulságok a hazai szakemberek számára” alcím alatt
 • Hivatkozott szakirodalmak jegyzéke (amennyiben az ismertetetten kívül a Szerző másra is hivatkozik)

A törzsszöveg terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 3500 szót, melybe nem számítanak bele a kulcsszavak, az ábrák, a táblázatok és az irodalomjegyzék.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.