Szerkesztőbizottság

Balogh Erika
szerkesztő

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs

Birkás Béla
szerkesztő

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécs
Frontiers in Psychology folyóirat Evolutionary Psychology szekciójának szerkesztőségi tagja; MTA köztestületi tag; International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) tag

Bíró Éva
főszerkesztő helyettes

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Népegészség- és Járványtani Intézet, Debrecen
Frontiers in Public Health folyóirat The Social-Ecological Context of Health Literacy című különszámának (research topic) nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja; MTA Köztestület Orvosi Tudományok Osztálya tag; MTA Köztestület Orvosi Tudományok Osztálya Megelőző Orvostudományi Bizottság szavazati jogú tag; Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tag; European Public Health Association (EUPHA) tag

Borbély Noémi
olvasószerkesztő

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály, Budapest

Bornemisza Ágnes
szerkesztő

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Kaposvári Képzési Központ Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet Védőnői és Prevenciós Tanszék, Kaposvár
Magyar Pre és Perinatális Orvosi és Pszichológiai Társaság

Csépe Péter
szerkesztő

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Csizmadia Péter
főszerkesztő helyettes

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Népegészségügyi, Stratégiai és Egészségmonitorozási Főosztály, Budapest
A Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület tagja

Fekete Mónika
olvasószerkesztő

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet Budapest
Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tag

Girán János
szerkesztő

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs
MTA Pécsi Pécsi Területi Bizottság Preventív Orvosi Tudományok Munkabizottság titkára, Magyar Szociológiai Társaság tagja, Magyar Higiénikusok Társasága tagja

Járomi Luca
olvasószerkesztő

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs

Kimmel Zsófia
szerkesztő

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Népegészségügyi, Stratégiai és Egészségmonitorozási Főosztály, Budapest

Lelovics Zsuzsanna
olvasószerkesztő

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs

Petőné Csima Melinda
szerkesztő

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gyermeknevelési Tanszék, Kaposvár
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének tagja

Prievara Dóra Katalin
szerkesztő

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Szeged
Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének tagja; MTA Szegedi Területi Bizottság, Orvostudományi Szakbizottság, Sporttudományi Munkabizottsága, tag; MTA Szegedi Területi Bizottság, Orvostudományi Szakbizottság, Egészségfejlesztési Munkabizottsága, tag; MTA Pszichológiai Tudományos Bizottság köztestületi tagja, Empátia Lelki Egészségvédő Egyesület tagja

Sántha Ágnes Rózsa
szerkesztő

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék, Marosvásárhely
Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének tagja; Health Literacy in Childhood and Adolescence Konzorcium Tagja; a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületi Tagja; az Actae Medicinae et Sociologica folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

Szendi Katalin
olvasószerkesztő

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs

Tarkó Klára
szerkesztő

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Szeged; MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport, Szeged
Nemzetközi Szociológiai Társaság, Aktív Szabadidőeltöltés Szociológiája Kutatócsoport, vezetőségi tag; MTA Szegedi Területi Bizottság, Orvostudományi Szakbizottság, Egészségfejlesztési Munkabizottsága, elnök; International Journal of the Sociology of Leisure, szerkesztőbizottsági tag; Recreation Folyóirat, szerkesztőbizottsági tag; Népegészségügy Folyóirat, szerkesztőbizottsági tag; European Public Health Association, tag; MTA Szegedi Területi Bizottság, Orvostudományi Szakbizottság, Sporttudományi Munkabizottsága, tag; Népegészségügyi Képző és Kutatóhelyek Országos Egyesülete, tag; Tanárképzők Szövetsége, tag; MTA Köztestület: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Szociológia Tudományos Bizottság, tag; MTA Köztestület: II. Filozófia és Történettudományok Osztálya, Pedagógiai Tudományos Bizottság, tag; Empátia Lelki Egészségvédő Egyesület, tag

Vető Lilla
olvasószerkesztő

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály, Budapest

Vincze Ferenc
szerkesztő

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Népegészség- és Járványtani Intézet, Debrecen