Lapinformációk

Az Egészségfejlesztés küldetése az, hogy előmozdítsa az egészségügy, valamint más szektorok különböző szakterületei közötti szakmai kommunikációt, és hozzájáruljon a hazai és nemzetközi egészségfejlesztés és a népegészségügy színvonalának emeléséhez, ezáltal a lakosság egészségének javításához. A folyóirat az egészségfejlesztés és népegészségügy elméletére, továbbá nemzetközi és hazai gyakorlatára vonatkozó írásokat közöl mindazok számára, akik az egészségfejlesztésben közvetlenül vagy közvetve szerepet vállalnak, ideértve nemcsak az egészségügyi, hanem más szektorok, mint az oktatás vagy a szociális terület szakembereit is.

A folyóirat 1960-ban indult Egészségügyi Felvilágosítás címmel, majd 1976-tól Egészségnevelésként jelent meg. A lap alapítói Dr. Métneki János és Dr. Vimon Gyula az 1887-től az Országos Közegészségi Egyesület hivatalos lapjaként megjelenő Egészség című folyóirat szellemi folytatásaként tekintettek a lapra. A folyóirat 2004 óta az Egészségfejlesztés címet viseli. 2016-ban a folyóirat megújult, amelynek keretében elektronikus megjelenésre tért át, valamint a hazai népegészségügyi szakfolyóiratok közül elsőként, csak szakbírálaton átesett (peer-reviewed) eredeti közleményeket jelentet meg, az egészségfejlesztés területéről származó legfrissebb hírek, fejlesztések, érdekességek, beszámolók, vélemények mellett.
A korábbi lapszámok itt elérhetőek: Archívum 2007-2021/7

Az Egészségfejlesztés évi négy lapszámot jelentet meg, és időnként tematikus különszámot is.

A megjelent közlemények a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License alá tartoznak.

Az Egészségfejlesztés szerkesztősége teljes felelősséget érez az elektronikusan közölt tartalom biztonságos megőrzéséért. Ezért a saját szervereken való tároláson túl, minden megjelent cikket (összes metaadatával, szöveges, audiovizuális és egyéb tartalmával együtt) az MTA Könyvtár repozitóriumában (REAL-J) is elhelyezzük.

A regisztráció - beleértve az olvasókat és szerzőket - és a kéziratok közlése a lapban díjmentes.

A szerkesztőség irányítja a lapot, beleértve a szerkesztőbizottsági feladatokat is.

A lap kiadója a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, ami teljes mértékben biztosítja a kiadás költségeit, más bevételi forrása nincs a lapnak, nem folytat semmilyen marketing tevékenységet, fizetett hirdetést nem tesz közzé.