Veleszületett rendellenességek idősor-elemzése a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása adatai alapján

  • Csáky-Szunyogh Melinda Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
  • Surján György Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Kulcsszavak: veleszületett rendellenességek, időbeli ingadozás, halmozódás, szezonális ingadozás

Absztrakt

Bevezetés: A megbetegedések adatait gyűjtő nyilvántartások két nagy csoportját különíthetjük el az adatok hasznosításának formája alapján. A hazánkban működő Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY), amely a veleszületett rendellenességgel érintettek adatainak kötelező bejelentéseit kezeli és dolgozza fel, az epidemiológiai regiszterek csoportjába sorolható. A statisztikai elemzések eredményei alapján, népegészségügyi érdekből vizsgálja a veleszületett rendelleneségek hazai gyakoriságát, trendjeinek alakulását, kiszűri az esetleges esethalmozódásokat, adatokat szolgáltat az ellátás tervezés és megelőzés érdekében.
Módszertan: Vizsgálatunk tárgyát a kötelezően elrendelt és teljes populációra kiterjedő adatszolgáltatás alapján működő VRONY 2015-2021. években regisztrált, jelentősebb anatómiai elváltozással járó, major rendellenességeinek adatai képezték. Elemzésünk során a veleszületett rendellenességek gyakoriságának időbeli változásait vizsgáltuk, annak érdekében, hogy az abban fellelhető változásokat azonosítsuk és elkülönítsük az adott időszakban esetlegesen jelentkező magzatkárosító ártalom hatásaitól.
Eredmények: A VRONY elemzései alapján a születéskor észlelt veleszületett rendellenességek éves előfordulási gyakorisága 50 ezrelék, havi eloszlásuk egyenetlen, amely enyhe szezonális eltérésre utal. Az elemzett időszak bejelentéseiből 22 384 eset került a vizsgált mintába, amely 35,6 ezrelékes gyakoriságot jelentett, a szezonális ingadozás különbsége 5,07 volt, amely az átlagos érték kb. 14%-a. A legmagasabb értékek május-június-július hónapokban mutatkoznak, a legalacsonyabbak január-február-márciusban. A számítások eredménye a Kruskall-Wallis teszttel szignifikáns szezonalitást mutatott (p=0,007).
Következtetések: A veleszületett rendellenességek kialakulása kisfokú, de statisztikailag szignifikáns szezonális ingadozást mutat, amelynek magyarázata a terhességi idő tekintetében észlelt jelentős szórás. Tekintettel arra, hogy a véletlen ingadozások is nagyobb eltérést képviselnek a szezonális hatással együtt, így munkánk jelentősége a módszer kidolgozásában áll, amely a továbbiakban felhasználható egyes konkrét kórképek vizsgálata során, valamint kiterjeszthető olyan elemzésekre, amelyek a térbeli és időbeli előfordulásokat együtt kezelik. 

Hivatkozások

Benavides E, Lupo PJ, Langlois PH, Schraw JM. (2020). A Comprehensive Assessment of the Associations Between Season of Conception and Birth Defects, Texas, 1999-2015. International journal of environmental research and public health, 17(19), 7120. https://doi.org/10.3390/ijerph17197120

Bound, John P., Peter W. Harvey, and B. J. (1989). Seasonal prevalence of major congenital malformations in the Fylde of Lancashire 1957-1981. Journal of epidemiology and community health, 43(4), 330–342. https://doi.org/10.1136/jech.43.4.330

Czeizel A. E. (1997). First 25 years of the Hungarian congenital abnormality registry. Teratology, 55(5), 299–305. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9926(199705)55:5<299::AID-TERA1>3.0.CO;2-V

Czeizel AE, Métneki J, Béres J. (2014). 50 years of the Hungarian Congenital Abnormality Registry. Congenital anomalies, 54(1), 22–29. https://doi.org/10.1111/cga.12025

Csáky-Szunyogh M, Formanek-Balku E (2022): Jelentés a VRONY 2010-2020 adatairól. https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/2089/VRONY%20%C3%89ves%20Jelent%C3%A9s%202010_2020_v%C3%A9gleges.pdf Elérve: 2023. 12. 01.

Dolk H, Loane M, Teljeur C, et al. (2015). Detection and investigation of temporal clusters of congenital anomaly in Europe: seven years of experience of the EUROCAT surveillance system. European journal of epidemiology, 30(11), 1153–1164. https://doi.org/10.1007/s10654-015-0012-y

Krost B, Schubert J. (2006). Influence of season on prevalence of cleft lip and palate. International journal of oral and maxillofacial surgery, 35(3), 215–218. https://doi.org/10.1016/j.ijom.2005.08.007

Opitz JM, Gilbert EF. (1982). Pathogenetic analysis of congenital anomalies in humans. Pathobiology annual, 12, 301–349. PMID: 6819537.

Rintala A, Pönkä A, Sarna S, Stegars T. (1983). Cleft lip and palate in Finland in 1948-75: correlations to infections, seasonal and yearly variations. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery, 17(3), 197–201. https://doi.org/10.3109/02844318309013119

Surján G. (2005). Ontological definition of population for public health databases. Studies in health technology and informatics, 116, 941–945. PMID: 16160379.

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
Csáky-Szunyogh, M., & Surján, G. (2023). Veleszületett rendellenességek idősor-elemzése a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása adatai alapján. Egészségfejlesztés, 64(3), 25-31. https://doi.org/10.24365/ef.12135
Folyóirat szám
Rovat
Tematikus cikkválogatás