A ritka betegséggel élők társadalmi megítélése és elfogadottsága

  • Pogány Gábor Ritka és veleszületett rendellenességekkel élők országos szövetsége, Budapest
  • Bojtor Zsuzsa Ritka és veleszületett rendellenességekkel élők országos szövetsége, Budapest
  • Dupcsik Csaba Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet, Budapest, Hungary
Kulcsszavak: veleszületett rendellenességek, ritka betegségek, társadalmi megítélés, elfogadottság, előítéletek, társadalmi kirekesztés

Absztrakt

Bevezetés: A veleszületett rendellenességekkel és ritka betegséggel élők társadalmi megítélése és elfogadottsága jelentős kihívást jelent számukra. Az előítéletek és a társadalmi kirekesztés súlyos hatással lehetnek az érintettek életére.
Vélemény: Ebben a cikkben a ritka betegséggel élők társadalmi megítélését és elfogadottságát vizsgáltuk és igyekeztünk rámutatni az előítéletek és diszkrimináció káros következményeire. A ritka betegségekkel kapcsolatos információhiány és a láthatatlanságuk gyakran vezet társadalmi izolációhoz és magányhoz. Azonban az online közösségek formálódása és a betegségek hátterének jobb megértése új lehetőségeket teremt a társadalmi támogatásra és elfogadásra.
Következtetések: Megállapíthattuk, hogy a szélesebb társadalmi tudatosság és az információhoz való könnyebb hozzáférés segíthet csökkenteni az előítéleteket és javítani a ritka betegséggel élők életminőségét.

Hivatkozások

Delaye, J., Cacciatore, P., Kole, A. (2022) Valuing the “Burden” and Impact of Rare Diseases: A Scoping Review. Frontiers in Pharmacology, 13, 1-10.

Dupcsik, Cs. (2018a). A magyarországi cigányok/romák a hétköznapi és a tudományos diskurzusok tükrében: A magyarországi cigányság a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. (Budapest: Osiris, 2009) c. kötet második, átdolgozott kiadása. MTA TK (SzI), Szociológiai tanulmányok 2018/1. Hozzáférhető: https://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/2018/dupcsik_roma.pdf

Dupcsik, Cs. (2018b). Elismerés és sérelem: Az elismerésért folytatott harc és a sérelmi politikák. Socio.hu – Társadalomtudományi Szemle. 1. (pp. 48–68). https://doi.org/10.18030/socio.hu.2018.1.48

Dupcsik, Cs. (2020). „Meghalósat a Zoéval szoktunk játszani!” Tudás és hatalom az orvos–beteg interakciókban. Sic Itur ad Astra. 72, 153–180.

EurordisCare (2009). The Voice of 12,000 Patients. Experiences and Expectations of Rare Disease Patients on Diagnosis and Care in Europe. A report based on EurordisCare2 and EurordisCare3 Surveys. Eurordis. Hozzáférhető: http://www.eurordis.org/IMG/pdf/voice_12000_patients/EURORDISCARE_FULLBOOKr.pdf

Foucault, M. (2000). Elmebetegség és pszichológia: A klinikai orvoslás születése. ford. Romhányi Török Gábor. Corvina.

Fournier, H., Calcagni, N., Morice-Picard, F., & Quintard, B. (2023) Psychosocial implications of rare genetic skin diseases affecting appearance on daily life experiences, emotional state, self-perception and quality of life in adults: a systematic review. Orphanet Journal of Rare Diseases. 18 39. https://doi.org/10.1186/s13023-023-02629-1

Földvári, A., Szy I., Sándor, J., Pogány, G., Kosztolányi, Gy. (2012) A ritka betegségek diagnosztikájának késedelme Európában és Magyarországon. Orvosi Hetilap, 153(30), 1185–1190. https://doi.org/10.1556/oh.2012.29418

Gainotti, S., Mascalzoni, D., Bros-Facer, V., Petrini, C., Floridia, G., Roos, M., et al. (2018) Meeting patients’ right to the correct diagnosis: ongoing international initiatives on undiagnosed rare diseases and ethical and social issues. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 2072. https://doi.org/10.3390/ijerph15102072

Hartman, A.L., Hechtelt Jonker, A., Parisi, M.A. et al. (2020). Ethical, legal, and social issues (ELSI) in rare diseases: a landscape analysis from funders. Eur J Hum Genet (28), 174–181. https://doi.org/10.1038/s41431-019-0513-3

Honneth, A. (1997). Elismerés és megvetés. Tanulmányok a kritikai társadalomelmélet köréből. Vál. és ford. Weiss J. Jelenkor.

Iskrov, G., Houÿez, F. (2014) European Network of Rare Disease Help Lines (ENRDHLs) – caller profile analysis 2013. Orphanet Journal of Rare Diseases, 9 (Suppl 1), O13. https://doi.org/10.1186/1750-1172-9-S1-O13

Jawiarczyk-Przybyłowska, A., Szcześniak, D., Ciułkowicz, M. et al (2020). Importance of Illness Acceptance Among Other Factors Affecting Quality of Life in Acromegaly. Frontiers in Endocrinology, 10, 899. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00899

Krips, H. (2010). The Politics of the Gaze: Foucault, Lacan and Žižek. Culture Unbound, 2(1), 91–102. https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.102691

Maugest, L., McGovern, E. M., Mazalovic, K. et al. (2017). Health-Related Quality of Life Is Severely Affected in Primary Orthostatic Tremor. Front. Neurol. Sec. Movement Disorders, 8. 747. https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00747

Menzel, O. (2014). The RE(ACT) Initiative and the use of an online community to enhance research on rare diseases. Orphanet Journal of Rare Diseases, 9 (Suppl 1), 8. https://doi.org/10.1186/1750-1172-9-S1-P8

Nakada, H., Watanabe, S., Takashima, K. et al. (2023). General public’s understanding of rare diseases and their opinions on medical resource allocation in Japan: a cross-sectional study. Orphanet J Rare Dis 18, 143 https://doi.org/10.1186/s13023-023-02762-x

Owen, R. (2014). Living with the Enemy: Coping with the stress of chronic illness using CBT, mindfulness and acceptance. London – New York: Routledge.

Pogány, G. (2014). A ritka betegségek és hazai betegszervezetük – a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége. Orvosi Hetilap, 155(9), 329–333. https://doi.org/10.1556/OH.2014.29819

Pogány, G. (2017). A ritka betegségek ellátásának aktuális kérdései. Orvosi Hetilap, 158(47), 1851–1856. https://doi.org/10.1556/650.2017.30908

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
Pogány, G., Bojtor, Z., & Dupcsik, C. (2023). A ritka betegséggel élők társadalmi megítélése és elfogadottsága. Egészségfejlesztés, 64(3), 45-52. https://doi.org/10.24365/ef.12043
Folyóirat szám
Rovat
Tematikus cikkválogatás