Water and Law – a summary of the results of a natural resource law research

  • János Ede Szilágyi University of Miskolc, Faculty of Law, Institution of Civil Law, Department of Agricultural and Labour Law
Keywords: water law, water governance, water management, water protection

Abstract

The present article summarizes the results of a legal research presented by the scholars of University of Miskolc in
connection with water as a natural resource. Essentially, this legal research of the University might be regarded as
an implementation and continuation of the national water science strategy of the Hungarian Academy of Sciences
(MTA), and this legal research is based on legal assessments of János Ede Szilágyi which assessments provide a
significant link between the water strategy of the MTA and jurisprudence. The legal research of the University
broadens its antecedents’ results via the following main legal methods applied by the Hungarian scholars:
interdisciplinary method, historical method and comparative method.

References

1. Antali D G (2011) A kék bolygó kincse – A vízhez való jog szabályozása
nemzetközi és nemzeti szinten, De Iurisprudentia et Iure Publico 5(4), pp. 1–40.
2. Aylward B, Bartram J, Popp Ch & Vapnek J ed. (2009) Law for water management: a
guide to concepts and effective approaches, FAO Legislative Study 101, FAO, Rome,
www.fao.org/docrep/012/i1284e/i1284e.pdf [03.06.2017]
3. Baranyai G (2018) European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of
transboundary water governance in the European Union, PhD Thesis (working document),
Pázmány Péter Catholic University, Budapest.
4. Bándi Gy (2011) Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest.
5. Boisson de Chazournes L (2015): Fresh Water in International Law. Oxford, Oxford
University Press.
6. Bujdos Á (2017) The analysis of the rules on transboundary water pollution, PhD Thesis,
University of Debrecen, Debrecen.
7. Csák Cs (2019) The protection of aquatic ecosystem, Journal of Agricultural and
Environmental Law 14(27), pp. 7–38, doi: 10.21029/JAEL.2019.27.7
8. Erdős É (2019) Some elements of the financial law environment of water, Journal
of Agricultural and Environmental Law 14(27), pp. 39–73, doi:
10.21029/JAEL.2019.27.39
9. Farkas Csamangó E (2017) Környezetjogi szabályozások, SzTE ÁJK – ÜJI, Szeged.
10. Fodor L (2014) Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.
11. Fodor L & Bujdos Á (2013) Right to environment and right to water in the
Hungrian Fundamental Law, in: Szabó M & Greksza V, ed., Right to water and the
proetction of fundamental rights in Hungary, Pécsi Egyetem, Pécs, pp. 34–48.
12. Fórika L (2017) Az ivóvízhez való jog biztosítása az ombudsmani vizsgálatok
tükrében, in: Fodor L & Bányai O, ed., A települési önkormányzatok szerepe a környezeti
politika és jog alakításában, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 145–156,
DOI: 10.5484/fodor_banyai_telepulesi_onkormanyzatok
13. Hildering A (2004) International law, sustainable development and water management,
Eburon Publishers, Delft.
14. Hornyák Zs (2019) Über das österreichische Wasserrecht, Journal of Agricultural and
Environmental Law 14(27), pp. 74–102, doi: 10.21029/JAEL.2019.27.74
15. Jakab N & Mélypataki G (2019) The right to water as a social fundamental right,
Journal of Agricultural and Environmental Law 14(26), pp. 7–63, doi:
10.21029/JAEL.2019.26.7
16. Kardos G (2004) A vízhez való jog, Acta Humana 15(1), pp. 93–98.
17. Kecskés G (2009) A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója, Állam- és
Jogtudomány 50(4), pp. 569–598.
18. Kecskés G (2013) Water protection via the implementation of EU directives, in:
Szabó M & Greksza V, ed., Right to water and the protection of fundamental rights in
Hungary, Pécsi Egyetem, Pécs, pp. 212–224.
19. Kocsis B (2019) Certain water law aspects related to the development of the
nuclear power plant of Paks, Journal of Agricultural and Environmental Law 14(26), pp.
64–95, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.64
20. Koncz I K (2019) The development of water rights administration in Hungary,
Journal of Agricultural and Environmental Law 14(27), pp. 103–130, doi:
10.21029/JAEL.2019.27.103
21. Marinkás Gy (2019) The conformity of Hungary’s bilateral water management
treaties with the international and community law, Journal of Agricultural and
Environmental Law 14(26), pp. 96–129, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.96
22. MTA (2018) A Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kihívásai és feladatai, Magyar
Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Víztudományi Koordinációs
Csoport, Budapest,
https://mta.hu/data/dokumentumok/Viztudomanyi%20Program/NVKP_20180
331.pdf [03.03.2019].
23. Nagy A (2019) The protection of water through criminal law, Journal of Agricultural
and Environmental Law 14(26), pp. 130–161, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.130
24. Nagy Z (2019) The question of water and management of water resources from
the point of view of domestic environmental financial regulations, Journal of
Agricultural and Environmental Law 14(26), pp. 162–192, doi:
10.21029/JAEL.2019.26.162
25. Olajos I (2019) The opportunities and place of fishing and angling in our natural
waters, Journal of Agricultural and Environmental Law 14(27), pp. 131–159, doi:
10.21029/JAEL.2019.27.131
26. Petrasovszky A (2019) Natural law aspects for legal regulation of water, Journal of
Agricultural and Environmental Law 14(26), pp. 193–218, doi:
10.21029/JAEL.2019.26.193
27. Raisz A (2012a) A felszín alatti vizek határon átnyúló szennyezésére vonatkozó
nemzetközi szabályozás, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica,
Tomus 30(2), 371-382.
28. Raisz A (2012b) A vízhez való jog egyes aktuális kérdéseiről, in: Csák Cs, ed.,
Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében, Miskolc,
Miskolci Egyetem, pp. 151–159.
29. Raisz A (2013) Water as the Nation's Common Heritage in the Frame of the
Common Heritage of Mankind, in: Greksza V & Szabó M, ed., Right to Water and
the Protection of Fundamental Rights in Hungary, University of Pécs, Pécs, pp. 84–96.
30. Raisz A & Szilágyi J E (2017) Cross border issues of the Hungarian water
resources, Rivista Quadrimestrale Di Diritto Dell’ambiente 7(1), pp. 73–98,
http://www.rqda.eu/?dl_id=146 [30.01.2019]
31. Sáry P (2019) Water law rules in ancient Rome, Journal of Agricultural and
Environmental Law 14(26), pp. 219–254, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.219
32. Szappanyos M (2013) Víz és jog, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány,
Veszprém.
33. Szilágyi J E (2012a) A vizek védelmének jogi alapjai az EU vízvédelmi jogában,
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 30(2), pp. 577–599.
34. Szilágyi J E (2012b): Vizeink védelme a kétoldalú nemzetközi megállapodások
tükrében, in: Raisz A, ed., A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai, Miskolc,
Miskolci Egyetem, pp. 185–195.
35. Szilágyi J E (2013) Vízjog, Miskolci Egyetem, Miskolc.
36. Szilágyi J E (2016) Current challenges concerning the law of water services in
Hungary, Lex et Scientia 23(1), pp. 70–82.
37. Szilágyi J E (2018) Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog, Miskolci Egyetemi
Kiadó, Miskolc.
38. Szilágyi J E (2019) Systematization and some current issues of water law and water
regulation in the framework of the European Union, Journal of Agricultural and
Environmental Law 14(26), pp. 255–298, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.255
39. Szűcs P & Ilyés Cs (2019) Groundwater – an invisible natural resource, Journal of
Agricultural and Environmental Law 14(26), pp. 299–324, doi:
10.21029/JAEL.2019.26.299
40. Turkovics I (2019) Authority proceedings on water rights, Journal of Agricultural and
Environmental Law 14(27), pp. 215–241, doi: 10.21029/JAEL.2019.27.215
Published
2019-08-07
Section
Cikkek