Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyagot korábban nem publikálta máshol, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem ment keresztül lektorálási folyamaton.
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

A szerkezeti egységek sorrendje: (1) cím; (2) absztrakt; (3) kulcsszavak; (4) törzsszöveg; (5) felhasznált irodalom; (6) mellékletek (ha vannak).

Absztrakt 180 szó

Törzsszöveg

 • Forma: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sortávolság, balra zárt szöveg.
 • Az alcímek középre zártak, csak a cím kezdőbetűje nagybetűs
 • Az első szintű alcímeket félkövér betűtípussal kell írni; a második szintű alcímek dőlt betűsek.
 • Az alcímek után következő szöveg mindig új sorban kezdődjön.
 • Az alcímek utáni első bekezdés behúzás nélküli, majd minden további bekezdés 0,75-ös behúzással kezdődjön:
 • Szövegközi kiemelés: Dőlt betű alkalmazandó (félkövér betű, ritkítás és aláhúzás nem).
 • Minden felhasznált tanulmányra pontosan hivatkozni kell. A felsorolt hivatkozások között csak olyan tétel szerepeljen, amelyre történt szövegközi hivatkozás. A közvetett hivatkozások alkalmazása kerülendő.

Szövegközi hivatkozások:

Utalás egy műre

 • Szerzőpáros esetében a két szerző nevét az "és" kötőszó választja el egymástól.
 • Ha a mű többszerzős, úgy a nevek között vessző áll, az utolsó két név között pedig "és" kötőszó szerepel: (Fekete, Fehér és Barna, 1998).
 • Háromnál több név esetén az első előforduláskor az összes szerző neve szerepel (Fekete, Fehér, Szürke és Barna, 1998) a hivatkozásban, a további előforduláskor az első szerző neve és az "és mtsai" rövidítést használjuk (Fekete és mtsai, 1998).
 • Többször kiadott írás esetében perjellel választjuk el az első kiadás és a jelenleg hivatkozott kiadás évszámát: (Neisser, 1976/1984)
 • Audio- vagy multimédia forrás hivatkozásakor a szerző nevét, az évszámot és a hivatkozni kívánt időtartam elejét és végét adjuk meg: (Jancsó, 1979, 0:12:40-0:12:45).
 • Statisztikai adat, törvény esetén a szerző nem ismeretes, ilyenkor a kiadó szervezetet jelöljük meg a szerző posztján: (KSH, 2017).
 • Tanügyi dokumentumok esetén a dokumentum nevét használjuk: (Nat, 2012).

Utalás több műre

 • Egy szerző több műve
  • A zárójelen belül egy szerző különböző munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk ki, utána következnek az évszámok, egymástól vesszővel elválasztva (Bloom, 1955, 1956).
  • Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk a teljes szöveg különböző helyein, azokat az egyes évszámok után írt betűkkel különböztetjük meg (Nagy, 1988a, 1988b). Ezt az irodalomjegyzékben is feltüntetjük.
 • Több szerző több műve
  • Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessző (;) választja el (Fekete, 1988; Fehér, 1989; Szürke és Barna, 1990).

Irodalomlista 

 • Önálló könyvek; Szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). Pl.: magyar: Bedő Andrea és Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Műszaki Kiadó, Budapest. Külföldi: Ginnis, P. (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra, Budapest.
 • Szerkesztett könyvek; Szerző(k) (évszám, szerk.): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). Pl.: magyar: Kollár Katalin és Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. Külföldi: Németh, A., Stöckl, C. és Vincze B. (2017, szerk.): Survival of Utopias - Life Reform and Progressive Education in Austria and Hungary: Weiterlebende Utopien - Lebensreform und Reformpädagogik in Österreich und Ungarn. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Wien.
 • Könyvfejezetek; Szerző(k) (évszám): Fejezet (vagy tanulmány) cím. In: Szerkesztő(k) neve (szerk.): Könyv címe. Kiadó, kiadás helye (város). pp. a fejezet első és utolsó oldala. Pl.: Neves, D. M. és Anderson, J. R. (1981): Knowledge compilation: Mechanisms for the automatization of cognitive skills. In: Anderson, J. R. (szerk.): Cognitive skills and their acquisition. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale. pp. 57-84.
 • Folyóiratban megjelent cikkek; Szerző(k) (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam (szám). pp. a tanulmány első és utolsó oldalának száma. Pl.: Larkin, J. H. és Simon, H. A. (1987): Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. Cognitive Science, 9 (11). pp. 65-99. Online folyóiratok esetében hiányozhat az oldalszám, ilyenkor azt értelemszerűen nem kell feltűntetni. Amennyiben van DOI-száma a tanulmánynak, azt fel kell tüntetni. Pl.: Fügedi János (2016): A Néptánc Tudástár adatbázisának rendszere. Néptánc Tudástár. MTA BTK Zenetudományi Intézet. DOI: 10.23714/nzntk.ntt.publ.l01771
 • Könyvsorozat egy kötete; Szerző(k) (évszám): Cím. Sorozat címe, kötet száma. Kiadó, kiadás helye (város). Pl.: Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, V. kötet. Gondolat Kiadó, Budapest.
 • Újságcikk vagy interjú napi- heti- vagy havilapban; Szerző (évszám): Cím. Lap címe, megjelenés napja. pp. oldalszámok.Pl.: Ferdinandy György (1993): Csatlakozás. Magyar Nemzet, 1993.06.05. pp. 20-21. Ha a cikk egy internetes hírportálon jelent meg: Szerző (évszám): Cím. hvg.hu, a megjelenés pontos dátuma, URL: web-cím, Letöltés ideje: 2018.09.09. Pl.: Dull Szabolcs (2017): PISA-jelentés: A magyar gyerekek problémamegoldásban átlag alatt vannak. index.hu, 2017.11.21. URL: https://index.hu/belfold/2017/11/21/pisa-jelentes_a_magyar_diakok_problemamegoldasban_atlag_alatt_vannak/ Letöltés ideje: 2018.09.11.
 • Korábbi kiadások, fordítások jelzésePl.: Neisser, U. (1976/1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest.
 • Statisztikai adatok; Szervezet neve (évszám): Cím. Befoglaló mű címe. Kiadó szervezet, kiadás dátuma, URL, letöltés ideje. Pl.: Központi Statisztikai Hivatal (2017): Színpadi szórakoztatás, 2016. Statisztikai tükör. KSH, 2017.12.14. URL: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/szinpad16.pdf Letöltés ideje: 2018.10.14.
 • Tanügyi dokumentumok; Dokumentum neve (évszám): Befoglaló mű címe, megjelenés dátuma. URL, letöltés dátuma. Pl.: Nemzeti Alaptanterv (2012). Magyar Közlöny, 2012.06.04. URL: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf Letöltés ideje: 2018.10.28.
 • Disszertációk, szakdolgozatok; Szerző (évszám): Cím. Dolgozat típusa. Intézmény, város. Pl.: Lőrinc Katalin (2014): A test szövege. DLA értekezés. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest. Pl.: Szélpál Éva (2014): “Egy élet e tánc…”: Végső Miklós táncoktatói tevékenysége. MA-szakdolgozat. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest.
 • Kézirat; Szerző (évszám): Cím. Kézirat. Megjelenés helye. Pl.: Gönyei Sándor (1951): Beszámoló az 1951.11.03-04-én, a Népművészeti Intézet megbízásából, Bag Pest megyei községben végzett táncgyűjtő útról. Kézirat. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Néptánc Archívum, Akt. 106.
 • Magánkiadás; Szerző (évszám): Cím. Kézirat. Megjelenés helye (ha van). Magánkiadás. Pl.: Szabó-Józsa Éva (2016): Magyarország a HAZÁM, de Svájc az otthonom. Magánkiadás.
 • Blogbejegyzés; A szerző blogon megadott nevét kell használnunk (évszám): Cím. Blogcím, publikálás dátuma. URL. Letöltés ideje. Pl.: mikrokozmosz (2018): Túl minden határon - Interjú Ágnes Noltenius balettmesterrel. Táncblog, 2018.10.14. URL: http://tanc.reblog.hu/tul-minden-hataron-interju-agnes-noltenius-balettmesterrel Letöltés ideje: 2018.10.15.
 • Lexikoncímszó; Szerző (évszám): Cím. In: Szerkesztő(k): Lexikon neve. Kiadó. pp. oldalszámok. Pl.: Martin György (2001): Legényes. In: Pálfy Gyula (szerk.): Néptánc kislexikon. Planétás Kiadó. pp. 95-96.
 • Konferencia-előadás; Előadó (évszám): Cím. Konferenciakötet neve. Konferencia helye, ideje. Pl.: Sándor Ildikó (2017): Rekonstrukció és adaptáció: énekes népi játékok a művészeti nevelésben. Táncművészet és intellektualitás: VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia. Magyar Táncművészeti Egyetem, 2017.11.17.
 • Koreográfia; A szerző ebben az esetben a koreográfus (koreográfus, dátum- ami az ősbemutató éve): Cím.  Közreműködők. Helyszín, bemutató napja. Pl.: Miloss Aurél (koreográfus, 1942): A csodálatos mandarin. Zeneszerző: Bartók Béla, Vezényelt: Ferencsik János, Előadta: Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Teatro alla Scala, 1942.10.12. Egy színpadi előadásban megjelenő koreográfia: Horváth Csaba (koreográfus, 2016): Pál utcai fiúk. Rendező: Marton László, Zeneszerző: Dés László, Molnár Ferenc regénye alapján írta: Geszti Péter és Grecsó Krisztián. Vígszínház, 2016.11.05.
 • Színpadi előadások (nem koreográfia); A szerző ebben az esetben a rendező (rendező, dátum az ősbemutató éve): Cím. Közreműködők. Helyszín, bemutató napja. Pl.: Pintér Béla (rendező, 2016): A bajnok. Giacomo Puccini műveinek felhasználásával írta Pintér Béla, Zenei vezető: Kéménczy Antal, Dramaturg: Enyédi Éva. Katona József Színház, 2016.03.19.
 • Táncpartitúra; Koreográfus (dátum): Cím. Lejegyezte: Az adatközlő (=lejegyző) nem szerző. Kiadó. Pl.: Rábai Miklós (koreográfus, 1971): Ecseri lakodalmas. Lejegyezte: Szentpál Mária. Népművelődési Propaganda Iroda.
 • Zenemű partitúra; Zeneszerző (Dátumként a zenemű keletkezése, ennek hiányában az ősbemutató évszáma használatos.): Cím. Közreműködők. Hely, dátum. Pl: Erkel Ferenc (1861): Bánk bán. Írta: Egressy Benjámin, Vezényelt: Erkel Ferenc. Nemzeti Színház, 1861.03.09.
 • Hangzó anyagok; Szerző (felvétel időpontja, ha más, mint a copyright-é/copyright éve): Cím. Előadó.  Hanghordozó fajtája. Forgalmazó cég. Pl.: Bach, J. S. (1984/2003): English Suites. Előadó: Gustav Leonhardt. CD. EMI Records Ltd, Virgin Classics – Veritas. vagy: Szerző, aki egyben előadó (publikálás évszáma): Cím. Album címe. A hanghordozó fajtája. Forgalmazó cég, székhely. Pl.: Björk (1988): Birthday. The Sugarcubes. CD. One Little Indian Records, England.
 • Népdal; Cím (publikálás évszáma). Közreműködők. In: Befoglaló mű szerzője: Befoglaló mű címe. Kiadó. Oldalszám. Pl.: Kanásztánc (2010). Előadta: Ferencz Józsefné Balázs Mária, Gyűjtötte: Olsvai Imre és Katona Imre, 1978. In: Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. MTA Zenetudományi Intézet / L’Harmattan Kiadó. 126.
 • Film; Rendező neve (rendező, év): Cím. Forgalmazó cég, székhely. Pl.: von Trier, L. (rendező, 2005): Manderlay (film). Budapest Film, Budapest.
 • Televízióműsor; Rendező neve (rendező, vetítés ideje: év. hó. nap): Cím. Közreműködő(k). Bemutató csatorna, székhely. Pl.: Szurdoki Erika (rendező, 2011): A rejtélyes XX. század. Kun Miklós műsora. Magyar Televízió 1., Budapest.
 • Sorozat; Epizód (évszám). Sorozat címe. Évad. Epizód. Bemutató csatorna, az epizód sugárzásának napja. Pl.: Week Zero (2010). Dance Academy. 1. évad, 2. epizód, TV Tonight, 2010.06.01. vagy: Szerzői sorozat esetén meg kell nevezni a rendezőt. Rendező neve (rendező, évszám): Cím. Bemutató csatorna, premier napja. Pl: Woody, A. (rendező, 2016): Crisis in Six Scenes. Amazon, 2016.09.30.

Ábrák, táblázatok

 • A számozás és cím helye az ábra alatt, illetve a táblázat fölött van. Például: 
  • 1. ábra: Bethlen Téri Színház. Fotó: Palotai Mihály, 2017.
  • 2.táblázat: A 2015-ben divattánc szakirányt választó elsőéves hallgatók előképzettsége. Forrás: Kiss István, 2016.
 • Ábrákat és táblázatokat csak akkor helyezzen el írásában, ha a szövegbe logikusan illeszkedik, és a szövegben utaljon ezekre.  Például: A megkérdezettek 23%-a (2. táblázat) úgy vélte, hogy….)
 • Amennyiben egy képnek, fotónak, ábrának a szerzőjét és/vagy évszámát nem tudja pontosan megjelölni, akkor használja az URL-t.
 • A saját tulajdonú fotó után, a „Saját gyűjtés”, míg a saját szerkesztésű ábra, táblázat után a „Saját szerkesztés” megnevezést kell használni.

 

Tanulmányok

Tanulmány rovatban empirikus kutatások eredményeinek közlése, valamint elméleti tanulmányok, szisztematikus szakirodalmi áttekintések közlése lehetséges (30000-40000 leütés terjedelemben).

Módszertan

Módszertan rovatban esettanulmányok, módszertani leírások megjelenésének adunk helyet a táncoktatás tantárgypedagógiájának területéről  (20000-25000 n terjedelemben). 

Szemle

A Szemle rovatba fontosabb külföldi és hazai táncpedagógiai írásművek recenzióit várjuk (5000-10000 n terjedelemben).

Adatvédelmi nyilatkozat

A megadott nevek és e-mail címek kizárólag a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.