Jaroslav David – Michaela Čornejová – Milan Harvalík szerk.: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, Ostrava

[A névtan sokszínsége és sajátossága. IV. Cseh Névtudományi Konferencia, 2009. szeptember 15–17.]

  • Angelika Pál Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Absztrakt

-

Megjelent
2011-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Könyvszemle