A nemzetiségi nyelven való egyéni névhasználat helyzete Magyarországon

  • Balázs Kiss Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kulcsszavak: személynevek használatának jogi szabályozása, családnevek, vezetéknév, keresztnevek, utónév, nemzetiségek Magyarországon, kisebbségi ombudsman, névjog, anyanyelven való anyakönyvezés, nemzeti kisebbségek jogai

Absztrakt

Proper Name Usage in National Minority Languages. The Situation in Hungary


On July 30, 2021, the Deputy Commissioner for the protection of the rights of national minorities living in Hungary issued general resolution 3/2021 regarding the use of personal names in minority mother tongues. The Deputy Commissioner explained the complexities of using proper names in minority languages in Hungary. The resolution also discussed the difficulties in registering and using these proper names under the rules of national minority legislation when issuing official certificates in Hungary. Considering the Commissioner’s investigation results, this paper presents the findings to researchers dealing with applied onomastics. The paper provides an overview of the Hungarian constitutional and international legislation regarding using individual names in national minority languages. It also introduces the current legislative and institutional framework of birth registration in nationality languages in Hungary. The topics of the present discussion include the general questions regarding proper name use in minority languages; the procedural, professional and technical conditions of birth registration; the relevant tasks and authority of the minority self-governing bodies; the legal aspects of minority name change; and the use of family and first names in nationality languages in official documents in Hungary.

Megjelent
2022-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok