Freedom of Conscience and Religion in Private Schools

  • Michał Poniatowski Adjunct, Faculty of Canon Law, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland
Keywords: religious freedom, freedom of conscience, private school, curriculum, worldview, pluralism

Abstract

This study examines freedom of conscience and religion in private schools, which seems to lie outside the mainstream of discussions on the presence of religious symbols or, more broadly, religious acts in public spaces. First, the study explores the parallel historical formation of freedom of conscience/religion and the right to education. Then, the study sketches an outline of the sources of law guaranteeing these freedoms, focusing on the aspects common to European legal culture. Then, the subject and object of this freedom are discussed in the context of private schools. Selected case law is then examined to provide illustration. Finally, the study offers key general and de lege ferenda conclusions.

References

Abramowicz A. M. (2015) ‘Uzewnętrznianie symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida i inni v. Zjednoczone Królestwo’ in P. Stanisz, A. M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak (eds.) Aktualne Problemy Wolności Myśli, Sumienia I Religii. Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 11-19.

Chetty K., Govindjee A. (2014) ‘Freedom of Religion of Children In Private School’, Journal of Juridical Science, 39(1), pp. 31-57.

Donlevy J. (2008) ‘Catholic Schools and Freedom of Conscience in the Canadian Charter of Rights and Freedom’, Journal of Catholic Legal Studies, 47, pp. 69-96

Medina A. L. (2020) ‘Systemy relacji Państwo-Kościół w dzisiejszej Europie’ in Ryguła, P. (ed.) Relacje Państwo-Kościół w Europie. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe UKSW, pp. 27-55.

Misztal H. (2000) ‘Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci’, Studia z Prawa Wyznaniowego, 1, pp. 5-29.

Moravčíková M. (2015) ‘Freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief’ in Moravčíková M., Šmid M. (eds.) Freedom of Conscience and Religious Freedom. Praha: Leges, pp. 33-54.

Orczyk A. (2008) Zarys Historii Szkolnictwa I Myśli Pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak,

Poniatowski M. (2018) ‘The Analysis of Article 9 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Judicature of the Polish Constitutional Court’ in Steczkowski, P., Skwarzyński, M. (eds.) The Influence of the European System of Human Right into National Law. Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 85-94.

Přibyl S., Křiž J. (2015) ‘Respect for the Freedom of Conscience of Believers in Czech Confessional Law’, in Moravčíková M., Šmid M. (eds.) Freedom of Conscience and Religious Freedom. Praha: Leges, p. 131-149.

Romanko A. (2013) ‘Symbol Krzyża W Sferze Publicznej W Kontekście Wybranych Orzeczeń’, Kościół i Prawo, 2(15), pp. 207-226.

Stanisz P. (2016) ‘Obecność Krzyża W Przestrzeni Publicznej W Kontekście Wolności Myśli, Sumienia I Religii. Perspektywa Polska’ in Stanisz, P, Zawiślak, M., Ordon, M. (eds.) Obecność Krzyża W Przestrzeni Publicznej. Doświadczenia Niektórych Państw Europejskich. Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 155-178.

Szubtarski G. (2016) ‘Prawo Do Manifestowania Przekonań Religijnych Poprzez Symbole Religijne W Świetle Wyroku W Sprawie Eweida I Inni Przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Z 15 Stycznia 2003 r.’, Kościół i Prawo, 5(18) no. 2, pp. 185-203.

Tawil E. (2015) ‘From Freedom of Conscience to Religious Freedom: Evolutions in French Constitutional Case-Law’ in Moravčíková M., Šmid M. (eds.) Freedom of Conscience and Religious Freedom. Praha: Leges, pp. 55-67.

Torfs R. (2016) ‘Obecność Krzyża W Przestrzeni Publicznej Z Perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka’ in Stanisz, P., Zawiślak, M., Ordon, M. (eds.) Obecność Krzyża W Przestrzeni Publicznej. Doświadczenia Niektórych Państw Europejskich. Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 11-21.

Valutytė R., Gailiūtė D. (2013) ‘The Exercise of Religious Freedom in Educational Institutions in the Light of ECtHR Jurisprudence’, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2(2), pp. 45-62.

Warchałowski K. (1998) Nauczanie Religii I Szkolnictwo Katolickie W Konkordatach Współczesnych. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Databases

https://hudoc.echr.coe.int

https://www.eur-lex.europa.eu

https://www.isap.sejm.gov.pl

Sources of law

Constitution of Holland of March 28, 1814

Constitution of Belgium of February 7, 1831

Constitution of Latvia of February 15, 1922

Constitution of Ireland of July 1, 1937

Constitution of Italy of December 27, 1947 Constitution of Germany of May 23, 1949

Constitution of Cyprus of August 16, 1960

Constitution of Malta of September 21, 1964

Constitution of Greece of June 9, 1975

Constitution of Portugal of April 2, 1976

Constitution of Spain of December 27, 1978

Constitution of Bulgaria of July 12, 1991

Constitution of Romania of November 21, 1991

Constitution of Estonia of June 28, 1992

Constitution of Slovakia of September 1, 1992

Constitution of Lithuania of October 25, 1992

Constitution of Slovenia of December 23, 1991

Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997

Constitution of Hungary of April 25, 2011

Treaty on European Union (consolidated version: EU Official Journal C 202 of June 7, 2016).

Convention on Combating Discrimination in the Field of Education, Paris, December 15, 1960.

Universal Declaration of Human Rights adopted in New York on December 10, 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights opened for signature in New York on December 19, 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights opened for signature in New York on December 19, 1966.

The Convention on the Rights of the Child, adopted in New York on November 20, 1989.

Concordat with Poland of July 28, 1993.

Concordat with Slovenia of May 24, 2004.

Concordat with China of December 2, 2011.

Act of May 17, 1989 on Guarantees of Freedom of Conscience and Religion (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 1153, as amended).

Act of April 21, 1936 on the State’s relationship to the Muslim Religious Union in the Republic of Poland (Journal of Laws No. 30, item 240).

Act of May 17, 1989 on the State’s Relationship to the Catholic Church in the Republic of Poland (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 1347).

Act of 4 July 1991 on the State’s Relationship to the Polish Autocephalous Orthodox Church (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1726).

Act of May 13, 1994 on the State’s Relationship to the Evangelical-Augsburg Church in the Republic of Poland (consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 43).

Act of June 30, 1995 on the Relationship of the State to the Evangelical-Methodist Church in the Republic of Poland (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1712).

Act of February 20, 1997 on the State’s Relationship to Jewish Religious Communities in the Republic of Poland (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1798).

Act of April 5, 2006 on the Financing of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw from the State Budget (Journal of Laws of 2006, No. 94, item 648).

Act of April 5, 2006 on the Financing of the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław from the State Budget (Journal of Laws of 2006, No. 94, item 649).

Act of April 5, 2006 on the Financing of the Ignatianum Jesuit University of Philosophy and Education in Krakow from the State Budget (Journal of Laws of 2006, No. 94, item 650).

Case law - European Court of Human Rights

Ahmet Arslan and Others v. Turkey, 23 February 2010, no 41135/98.

Belcacemi and Oussar v. Belgium, 11 July 2017, no 37798/13.

Dahlab v. Switzerland, 15 February 2001, no 42393/98.

Dakir v. Belgium, 11 July 2017, no 4619/12.

Dogru v. France and Kervanci v. France, 4 December 2008, no 27058/05 and no 31645/04.

El Morsli v. France [decision], 4 March 2008, no15585/06.

Eweida and Others v. the United Kingdom, 10 August 2010, 29 September 2010, 3 September 2010 and 24 June 2010, resp. no 48420/10, 59842/10, 51671/10, and 36516/10 Folgerø and Others v. Norway [Grand Chamber], 29 June 2007, no15472/02.

Hamidovic v. Bosnia and Herzegovina, 5 December 2017, no 57792/15.

Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, no 14307/88.

Kosteski v, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 13 April 2006, no 55170/00.

Köse and the Others v. Turkey [decision] 24 January 2006, no 26625/02.

Kurtulmuş v. Turkey [decision] 24 January 2006, no 65500/01.

Lachiri v. Belgium, 18 September 2018, no 3413/09.

Lautsi v. Italy, 3 November 2009, no 30814/06.

Lautsi [Grand Chamber] v. Italy, 18 March 2011, no 30814/06.

Mann Singh v. France [decision], 13 November 2008, no 24479/07.

Manoussakis and Others v. Greece, 26 September 1996, no 18748/91.

Otto-Preminger-Institut v. Austria, 20 September 1994, no 13470/87.

Phull v. France [decision], 11 January 2005, no 35753/03.

S.A.S. v. France [Grand Chamber], 26 June 2014, no 43835/11.

Şahin v. Turkey [Grand Chamber], 10 November 2005, no 44774/98.

Published
2021-12-15
How to Cite
PoniatowskiM. (2021). Freedom of Conscience and Religion in Private Schools. Law, Identity and Values, 1(2), 113-127. https://doi.org/10.55073/2021.2.113-127
Section
Articles