Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

Róm 8,12–17 A fiúság Lelkét kaptuk

  • Reuss András Evangélikus Hittudományi Egyetem

Absztrakt

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok témáit a Prőhle-agenda a hitvallás Kis kátébeli magyarázata szerint jelölte: a Szentlélek elhív, megvilágosít, megszentel és megtart. A megvilágosítás a 6–9. vasárnap témája. Az igehirdetések tartalmi összefüggésére nézve segítség ez a megfigyelés. Mégsem az agendabeli cím határozza meg az igehirdetés tartalmát, hanem az alapige. Jánossy Lajos is így vázolja fel a vasárnapok jellegét (1944, 3. o.). Hasznos előkészítőink gyakorlata, hogy a vasárnap jellege felől közelítünk az alapigéhez, ha szem előtt tartjuk, hogy ez nem az első, hanem már egy második lépés. Ha pedig „[a]z ünneptelen félév »ünneptelen« ünnepe” (Thuránszky 2021, 271. o.) ez a vasárnap, akkor éppen ennek az igének a legsajátosabb üzenetét szólaltassa meg az igehirdetés.

Információk a szerzőről

Reuss András, Evangélikus Hittudományi Egyetem

nyugalmazott lelkész, egyetemi tanár – Budapest

Hivatkozások

Doerne, Martin 1967. Die Alten Episteln. Homiletische Auslegung. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin.

Jánossy Lajos 1944. Az egyházi év útmutatása. Magánkiadás, Sopron.

Karner Károly 1942. Isten igazsága. Pál apostol levele a rómabeliekhez. Keresztyén Igazság, Győr. (Az Újtestámentom szent iratai 6.)

Mekis Ádám 2022. A világ legmegdöbbentőbb mondata. Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap. Mt 5,43–48. Lelkipásztor, 97. évf. 7. sz., 271–273. o.

Schmidt, Hans Wilhelm 1962. Der Brief des Paulus an die Römer. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, 6.)

Thuránszky István 2021. Szeretni könnyű. Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap. 1Jn 5,1–3. Lelkipásztor, 96. évf. 7. sz. 271–273. o.

Megjelent
2024-06-13
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye