Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap

Róm 6,19–23 Szabadnak lenni az emberektől és szabaddá válni Istenben

  • Horváth-Csitári Boglárka Flóra Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Ennek a vasárnapnak a témája: hit által az örök életre! Arra a Krisztusra nézünk, aki az igazság és a szabadság után vágyódó, kereső ember mellé áll. Vigasztal, utat mutat azáltal, hogy magára vette a világ nyomorúságait és erőtlenségeit. Krisztusban megjelent az Isten kegyelme és váltsága minden hívő üdvösségére! A vasárnap része a Szentháromság ünnepe utáni liturgikus időszaknak, amelynek teológiai célját Hafenscher Károly a következőképpen foglalja össze: „Az itt kezdődő sorozat egyes vasárnapjai kibontják mindazt, ami az üdvösség történetéből és a Szentháromság misztériumából következik az egyes keresztény ember és az egyház közösségének életében.” (2010, 323. o.) Vasárnapunk ennek a liturgiai célkitűzésnek megfelelve egy kisebb szerkezeti egységben helyezkedik el a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok között, amely Isten hívó szavával foglalkozik, amely a hit és a keresztény élet mindent megelőző forrása. Ez az egység a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnappal kezdődik és jelen ünnepünkkel, a hetedikkel záródik. Nem véletlen tehát, hogy ezt a sorozatot betetézve a hetedik vasárnap foglalkozik az ember legfontosabb üdvösségi reménységével, amelynek az a témája, hogy „Isten a hit ajándékával az örök életre hív”.

Információk a szerzőről

Horváth-Csitári Boglárka Flóra, Magyarországi Evangélikus Egyház

Flóra lelkész, mentálhigiénés szakember – Budapest

Hivatkozások

Bonhoeffer, Dietrich 2022. Jöjj velem! Elmélkedések minden napra. Ford. Tiringer István. Harmat Kiadó – Luther Kiadó, Budapest.

Doktor Luther Márton Kis kátéja. Ford. Prőhle Károly. In: Schmalkaldeni cikkek / Értekezés a pápa hatalmáról és elsőbbségéről / Kis káté / Nagy káté. Luther Kiadó, Budapest, 2019. (Konkordiakönyv [KK]. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 4.)

Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke – Luther Kiadó, Budapest.

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Hézser Gábor szerk. 2014. Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek. Kálvin Kiadó, Budapest.

Vine, W. E. 2000. A Rómaiakhoz írt levél. Evangéliumi Kiadó, Budapest.

Megjelent
2024-06-13
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye