Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

Róm 6,3–11 Jézus halálába kereszteltetve

  • Pfeifer Ottó Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A Szentháromság ünnepe utáni hatodik vasárnap liturgikus színe a zöld, a remény és az élet színe. A Prőhle-agendában ezt olvassuk: „Isten a sötétségből világosságra hív”. Ez szorosan kapcsolódik vasárnapunk igehirdetési alapigéjéhez is, hiszen új életben való indulásunkra vetül a fókusz, melynek fejezetcíme is tükrözi: Keresztség és új élet. A bevezető ige is ezt hangsúlyozza és húzza alá: Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel az ige által (Ef 5,25–26).

Információk a szerzőről

Pfeifer Ottó, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész – Kiskőrös

Hivatkozások

Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke – Luther Kiadó, Budapest.

Karner Károly 1942. Isten igazsága. Pál apostol levele a rómabeliekhez. Keresztyén Igazság, Győr. (Az Újtestámentom szent iratai 6.)

Luther Márton 2015. Prédikációk. Szerk. Csepregi Zoltán – Horváth Orsolya. Luther Kiadó, Budapest. (Luther válogatott művei 6.)

Liszka Viktor 2016. Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap. Róm 6,3–11. Lelkipásztor, 91. évf. 6. sz. 232–234 o.

Missura Tibor 2006. Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap. Róm 6,3–11. Lelkipásztor, 81. évf. 7. sz. 270–272. o.

Megjelent
2024-06-13
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye