Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

1Pt 3,8–15(16–17) Áldás – örökség

  • Hanvay Enikő Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A Szentháromság ünnepét követő vasárnapokon a Mindenható szüntelen felénk hangzó hívása és Megváltónk követése, az ő nyomdokaiban való járás kerül előtérbe. Hogyan is élhetjük meg Krisztushoz való tartozásunkat a jelenvaló világban? Hogyan válhat láthatóvá feltámadásának ereje az életünkben? Fontos kérdése ez mindenkinek, aki találkozott az élő és feltámadott Úrral, és nem pusztán fülével, de szívével is meghallotta követésére hívó szavát.

Információk a szerzőről

Hanvay Enikő, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész - Farád

Hivatkozások

Aradi György 2016. Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap 1Pt 3,8–15(16–17). Lelkipásztor, 91. évf. 6. sz. 229–232. o.

A Szentírás magyarázata. Jubileumi kommentár. Kálvin Kiadó, Budapest, 1995.

Gyökössy Endre 2021. Amikor erősen fújt a Lélek. Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest.

Neyrey, Jerome H., S. J. 1995. A Timóteushoz írt I. és II., a Tituszhoz írt levél, Jakab levele, Péter I. és II. levele, Júdás levele. Ford. Kiss Marianne. (Szegedi Bibliakommentár, Újszövetség 9.) Bencés Kiadó – Korda Kiadó, Pannonhalma–Kecskemét. 93–106. o.

Szakács Tamás é. n. 1Pt 3,8–15. Áldó számadás. Igefalat, https://igefalat.lutheran.hu/ÚSZ/8%20-%20Apostoli%20levelek/. (Megtekintés: 2024. május 12.)

Megjelent
2024-06-13
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye